Vragenlijst politieke partijen Zeist t.b.v. de Raadsverkiezingen 2018

Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de beleidsvoornemens van de politieke partijen voor de periode 2018-2022. De vragen gaan vooral over beleid en ruimtelijke ordening in brede zin en minder over het sociale domein.
Bij de vragen is vooral geselecteerd op punten waarover de partijen zich van elkaar kunnen onderscheiden. Daarop kunnen burgers hun keuze baseren bij het uitbrengen van hum stem.
De antwoorden van de partijen zullen vooraf aan de raadsverkiezingen onverkort worden gepubliceerd.

[contact-form-7 id=”11191″ title=”vragenlijst raadsverkiezingen 2018″]