Site Stichting Beter Zeist

Geactualiseerd 27 juni 2018
Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Functies, inhoud en rechten

Reacties op deze website zijn wij graag tegemoet: email aan info@beterzeist.nl

FUNCTIES VAN DE SITE

Deze site fungeert in eerste instantie als:

  • Visitekaartje van de Stichting Beter Zeist;
  • Nieuwsmedium;
  • Communicatiemiddel met bezoekers;
  • Agendering van belangrijke zaken;
  • Verantwoording van de uitgevoerde activiteiten;
  • Legitimering van de functie, rol en ontvankelijkheid van de organisatie;
  • Archief voor de Stichting Beter Zeist en voor derden.

VOORBEHOUD SITE

Hoewel de inhoud van deze site naar vermogen op juistheid en wettelijke rechten is gecontroleerd, kan de redactie er geen volledige verantwoordelijkheid voor dragen.
Aan het gebruik van de op deze site vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Uw op- en aanmerkingen over de inhoud bieden de redactie de gelegenheid de site zo goed mogelijk aan te passen.

RECHTEN

De auteurs van de artikelen, brieven, columns en cartoons zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen bijdragen. Op deze producten berusten auteursrechten en kopijrechten. Zonder schriftelijke toestemming van de auteurs mogen deze bijdragen niet worden vermenigvuldigd en zakelijk gebruikt, tenzij anders aangegeven.
De Stichting Beter Zeist zal persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen zorgvuldig behandelen.

LINKS NAAR ANDERE SITES

In de rubriek Links vindt u de adressen van sites van andere organisaties en groepen, die te maken hebben met het werkterrein van de Stichting Beter Zeist.

REDACTIE EN ONDERSTEUNING

Redactie: Egbert Visscher en Hanna van den Dool; zij zijn  verantwoordelijk voor de selectie, de timing, de redactie en de evaluatie van de inhoud.
Technische ondersteuning: Piet van Driel

TYPOGRAFIE

Kop rubriek: Georgia vet 24/18 punts; subkop rubriek: Arial 12 punts
Kop en subkoppen artikel: Arial kapitaal vet 12 punts
Tekstdelen: Georgia 12 punts
Onderschriften en noten: Arial 10 punts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *