Canon

Geactualiseerd 5 november 2012

Canon* Stichting Beter Zeist

De eerste prioriteiten op het gebied van thema’s waaraan de Stichting Beter Zeist werkt staan in de Canon van september 2012. Dat wil niet zeggen dat daarmee de doelstelling van Beter Zeist is beperkt. Ook andere onderwerpen komen aan de orde komen. De Canon gaat over wonen, woonomgeving en de invloed van burgers.  Zie verder ook de rubriek Missie en Canon.

WONEN EN LEEFOMGEVING

  1. Bouwprojecten worden alleen uitgevoerd als het groene en historische karakter van Zeist daardoor niet wordt aangetast.
  2. De rijke cultuurhistorie – Stichtse Lustwarande, landgoederen en monumenten – is één van de wezenskenmerken van Zeist. Die zal bij de beoordeling van bouwprojecten zwaar meewegen.
  3. Milieubelasting van drukke verkeersadres blijft binnen de wettelijke grenswaarden en men is terughoudend met ontheffingen. Doorgaand verkeer door wijken van Zeist wordt ontmoedigd.
  4. Als er gebouwd wordt, zullen de inwoners van Zeist – te beginnen met omwonenden van het bouwproject – een stem krijgen over de omvang en de wijze van uitvoering.        In wijken en buurten zal alleen worden gebouwd als het karakter van de nieuwbouw past bij de visuele en cultuurhistorische identiteit van de buurt. De bouwhoogte zal die van de directe omgeving niet overschrijden.
  5. Inwoners van Zeist zullen tijdig en compleet geïnformeerd worden over bouwplannen en ontwikkelingen daarin. Alle belanghebbenden zullen over dezelfde informatie beschikken.
  6. Het gemeentebestuur zorgt voor een adequaat niveau van toegankelijke voorzieningen – scholen, sport, cultuur, groenvoorzieningen en bereikbaarheid -, óók binnen de subkernen.

INVLOED VAN BURGERS

  1. Burgers worden actief betrokken bij beleidskwesties die consequenties hebben voor hun woon- en leefomgeving. Ze zullen meebeslissen over het “wat” en in tweede instantie over het “hoe”. Behalve van de formele democratische processen wordt daarbij gebruik gemaakt van informele inspraak en meedenken en -werken.
  2. Burgers worden tijdig en volledig geïnformeerd over plannen en ontwikkelingen. Alle belanghebbenden kunnen over dezelfde informatie beschikken. Daartoe zal informatie – met uitzondering van zéér vertrouwelijke gegevens – op inzichtelijke manier – offline en online – gepubliceerd worden, gebruik makend van open formaten, standaarden en software. 
  3. De mogelijkheid om hun stem te laten horen wordt burgers geboden in een vroeg stadium – de initiatieffase -, vóór er toezeggingen zijn gedaan aan marktpartijen. 

*Canon  referentiekader  van een  gedeelde overtuiging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *