Jaarverslag en plannen

Geactualiseerd 20 februari 2020
Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Beleid en realisatie

Jaarlijks stelt de stichting Beter Zeist op advies van het platform haar Jaarverslag vast en evalueert zij haar activiteiten. Op basis daarvan worden de actiepunten opgesteld en wordt het meerjarenplan bijgesteld. Voor de verschillende jaarstukken van de Stichting Beter Zeist:

Verkort overzicht 2019

Het afgelopen jaar is voor het platform van buurten goed verlopen. Wel was het bestuur nog onderbezet. Daarom is de taakverdeling en werkwijze van het bestuur verder gecontinueerd. Ter ondersteuning van het bestuur functioneren nu relatief autonome werkgroepen en bestuursadviseurs.

Het bestuur onderhield contact met het netwerk donateurs, buurt- en milieu- en andere maatschappelijke organisaties/groepen en met politieke partijen/fracties in Zeist en de provincie Utrecht. Veel werk werd verricht voor de thema’s algemeen beleid Zeist, omgevingsvisies en economie, ruimtelijke ordening en bouwen, groen en landschap, milieu en energie, verkeer en invloed van burgers. Verder ondersteunde de stichting het eigen burgerinitiatief  Geopark Heuvelrug en de burgeractiviteit Samen Duurzaam Zeist.

Er werd een voorzichtig financieel beleid gevoerd. Dat zorgde voor een gezonde financiële positie van de stichting ook in financieel risicovolle tijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *