Algemeen en contact

Geactualiseerd 30 december 2019
Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com


Stichting Beter Zeist
PLATFORM VAN BUURTEN EN BURGERS

voor een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers

Stichting Beter Zeist is in december 2008 opgericht. Beter Zeist wil de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de gemeente Zeist voor de toekomst veilig stellen. Ter wille van haar onafhankelijkheid staat ze los van politieke partijen en zakelijke belangen. De stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI-status). Ze werkt alleen met vrijwilligers en ontvangt geen subsidie. Haar doelstelling is voorlichting, advisering en meningsvorming over beleidsontwikkeling en ondersteuning van de samenwerkende buurt- en wijkorganisaties, zie statuten. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 302 503 64.

Het sinds begin 2007 bestaande platform van buurten is een orgaan geworden van de stichting. Beter Zeist heeft door haar statutaire platform dan ook een unieke verenigingsstructuur. In het platform werken buurt- en milieu-organisaties en burgers met elkaar samen. Daardoor staan ze samen sterk en laten ze zich niet tegen elkaar uitspelen onder het motto “door en voor de burgers van Zeist en omstreken.

Je kan die top niet eer, als je die basis nie waardeer” kunstenaar Marlene Dumas 2012

WAT DOEN WE?

De stichting spant zich in om Zeist aantrekkelijk te houden. Dat  gebeurt onder meer door het meedenken over plannen, inspreken bij de gemeenteraad, het doen van voorstellen over alternatieven en het helpen bij procedures. Denk aan het bouwbeleid, het behoud van groen, het winkelcentrum, het voorkomen van statusprojecten, de gemeentefinanciën, de inrichting van braakliggende terreinen, het vroegtijdig informeren over plannen etc. In dit verband ondersteunt de stichting buurtgroepen en -organisaties en helpt zij met het opzetten en faciliteren van websites. Dat laatste gebeurt al voor de Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist en de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide.
Help ons daarbij en daarmee uzelf ! Om ons te kunnen blijven inzetten voor uw woon- en leefomgeving hebben we uw hulp nodig. Dat kan door ons te attenderen op (on)gewenste zaken, door actief mee te helpen, en door uw donaties.

DONATEUR WORDEN?

Wilt u onze nieuwflits ontvangen en donateur worden voor minimaal € 15 per jaar? Maak dan uw donatie over op nummer NL98 INGB 000 580 3512 t.n.v. Stichting Beter Zeist en mail uw gegevens naar beterzeist@gmail.com.
Telefoon voorzitter bestuur: 06 – 460 826 57 (Hanna van den Dool).

MEEWERKEN AAN DE STICHTING BETER ZEIST?

De Stichting heeft behoefte aan mensen die meewerken om de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving te verbeteren. Voor iedereen is er zinvol werk te doen. Zie te downloaden formulier dat u naar ons kunt e-mailen naar beterzeist@gmail.com.

BESTUUR EN PLATFORM

Bestuur
Hanna van den Dool, voorzitter, aanspreekbaar voor Zeist-West
Marc Hofstra
,
vice-voorzitter, aanspreekbaar voor de dorpen
Anton Moll van Charante, secretaris-penningmeester, aanspreekbaar voor Zeist-Oost
Vacature, aanspreekbaar voor Zeist-centrum

Adviseurs bestuur
Egbert Visscher, bestuursadviseur en aanspreekbaar voor Zeist-Noord en siteredactie
Piet van Driel, bestuursadviseur en sitebeheer
Personen uit Platform buurten en dorpen en netwerk Vrienden
Werkgroepen op deelonderwerpen

Platform buurten en dorpen
Egbert Visscher, voorzitter platform

ANBI-STATUS STICHTING BETER ZEIST

Beter Zeist is per 1 januari 2012 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting van buurten zet zich namelijk voor minstens 90% in voor het algemeen nut. Ze voert geen commerciële bedrijfsactiviteiten uit en heeft geen winstoogmerk. De stichting werkt louter met onbetaalde vrijwilligers.
Onder de subrubriek “Jaarverslag en plannen” worden het beleidsplan en het verslag van de activiteiten inclusief de financiële verantwoording weergegeven. Het fiscaal nummer van de stichting is 8202 17 396.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen zoals:

 • Ze betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

U kunt er dus uw voordeel mee doen door van onze ANBI-status te gebruiken.

anbi

LINKS

5 reacties op Algemeen en contact

 1. Maria Nooren schreef:

  Mag ik jullie een E-mail sturen over ‘de Week van de Dialoog’?
  We organiseren 12,ontmoetingen tussenvburgers in eist rond het thema ‘gunnen, wat gun je jezelf en wat de ander?’. We gebruiken de methode van ‘in Dialoog gaan’ zoals die is ontwikkeld door mensen uit R’dam, nadat vliegtuigen de Twin Towers invlogen. De methode biedt ontmoeting zonder oordeel, zonder discussie, de mogelijkheid om aandachtig naar elkaars -soms tegenstrijdige verhalen te luisteren. Verschillen mogen bestaan. Het gaat om begrijpen ipv debat. Er ontstaan zo boeiende en inspirerende ontmoetingen, waarbij via ervaringen en dromen gewerkt wordt naar aktief je dromen gaan verwezenlijken.
  De. Week van de Dialoog (7 t/m 13 mei) heeft 12 Dialoogtafels (van 8 mensen in buurthuizen, Marokkaanse moskee, gemeente trouwzaal en abrona, Samen voor Zeist etc. Op 13 november sluiten we af in het Kunstenhuis met een interactief sporttheateroptreden van ‘Tot SloT’ speciaal met leuke games over Dialoog en het thema gunnen , aanv 20.00 uur met borrel en napraten.
  Dit jaar betrekken we er zoveel als we kunnen Kleurrijk Zeist er bij.

  Vriendelijke groetjes, namens Dialooggroep Zeist, Maria Nooren

 2. M.J. Schwencke schreef:

  Geachte Stichting Beter Zeist,

  Afgelopen dinsdag 3 maart heeft het college in de Ronde tafel voorstellen gedaan voor besteding van 1 miljoen. Dit is extra geld .. Opvallend is dat de aankondiging van dit voorstel zonder verdere toelichting pas woensdag 9 maart in de krant stond. In het bekende vervreemdende gemeente jargon gaat hier hier over “realisatie impulsen” ter grootte van 800.000 euro .. Absurd na een pseudo democratische bezuiniginsdialoog wordt nu zonder ruchtbaarheid het tegenovergestellde uitgevoerd: ondemocratische uitgave eruptie.

  Gaat Stichting Beter Zeist van zich laten horen in deze kwestie?

  Vriendelijke groet

  m.j. schwencke

  • Egbert Visscher schreef:

   In het centrumplan was al een dekking was opgenomen voor de aankleding van straten e.a en de rest zouden de investeerders / ontwikkelaars doen. Zo wordt de uitvoering van het centrumplan steeds kostbaarder. Verder lijkt Zeist Battle meer een soort spelletje in plaats van een oproep voor zinnige initiatieven: slechts een wint? En de communicatie van de gemeente moet niet nog meer gaan kosten. Er lopen al te veel communicatoren rond die de echte gemeentewerkers voor de burgers afschermen. Laat de raad in het debat van 15 maart deze onderdelen eens kritisch tegen het licht houden.

 3. mevr Peek schreef:

  Ook ik wil reageren. Mijn punt is dit: heeft de Hr. Fluitman ook gedacht aan de mensen die wonen in Belcour en aan de bezoekers van Belcour? Van de bewoners van Belcour wordt verwacht dat ze of via het ziekenhuis richting Driebergen gaan of naar Utrecht, een grote omweg.
  Heeft deze mijnheer ook gedacht wat dat betekent voor de vele ouderen die daar wonen en niet naar de bus kunnen komen, omdat het of te ver weg is of dat ze de vertrouwde opstapplaats kwijt zijn. En dan, wat denkt men met de maatregelen te bereiken ten aanzien van het bezoek aan winkels en bewoners? Een bezoek aan Zeist ruilt men liever in voor een van de andere plaatsen in de omgeving waar men goedkoper kan parkeren en makkelijker kan komen. Weegt dit op tegen kosten die gemaakt zijn en het ongenoegen onder de mensen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *