Ludieke bijeenkomsten

Geactualiseerd 29 maart 2014
Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Commedia Dell' Seyst

De Stichting Beter Zeist heeft de afgelopen jaren samen met buurtgroeperingen, andere organisaties en personen vele acties gevoerd voor of tegen een bepaald beleid. Dit gebeurde door middel van studiebijeenkomsten, de symposia Rondom Zeist, de bosdag, demonstraties, inspraakreacties, zienswijzen, adviezen etc. In de diverse rubrieken van de site wordt verder ingegaan op dergelijke activiteiten. Enkele willen we hier extra aandacht geven. Het gaat om ludieke bijeenkomsten met een duidelijke boodschap aan hen het mooie en groene Zeist dreig(d)en aan te tasten.

INHOUDSOPGAVE RUBRIEK

32-13-2057 Raadsvergadering Zeist e.o. anno 2057
19-09-2009 Een dialoog tussen twee buren in Zeist
28-09-2008 De actie tegen Bomenkap op Oud Zandbergen met Zaagrequiem
01-09-2007 De klucht Commedia Dell’ Seyst


DIALOOG VAN TWEE BUREN IN ZEIST
©  Kyra Christina van Ramele / 19  september 2009 opgevoerd op Belcour.
In een iets andere vorm op 1 september 2007 eerder gespeeld in het kader van de Commedia Dell’ Seyst.

A  – Goeiemorgen, buurman.
B  – Goeiemorgen. Een vrije dag vandaag?
A  – Ja, zoals je ziet (en toont haar bezem, schort aan).
B  – Zeg, gaan jullie morgenavond ook naar de Ronde Tafel?
A  – Ronde Tafel? Hoezo?
B  – Daar kun je je mening geven over het bestemmingsplan van onze wijk.
A  – Wat hebben wij met dat Bestemmingsplan te maken?
B  – Nou, de gemeente heeft grootse plannen. Ze gaat hier flink slopen en
nieuwe huizen bouwen als wij, bewoners, niet onze stem niet laten horen.
A  – Nieuwe huizen? Waar dan?
B  – Op het gemeentehuis kun je de ontwerptekeningen inzien, tenminste, als
ze er al liggen; de plannen in ieder geval wel.
A  – Al in een gevorderd stadium?
B  – Nou ja, eerst krijgen we nog de inspraak of wat er voor doorgaat.
A  – Dus eerst plannen maken en dan de burgers pas inschakelen?
B  – Ja, zo doen ze dat hier, met als risico dat zij dan weer schadeclaims
kunnen krijgen van al die projectontwikkelaars, en woningcorporaties als
juridische procedures van de burgers succes hebben.
A  – Oh ja? Dat snap je toch niet.
B  – Ga je morgenavond?
A  – Nou, uh, ik heb eigenlijk geen tijd.
B  – Ik ook niet, maar mijn vrouw en ik gaan wel. Ik wil straks geen uitzicht op
een of ander torenhoog gebouw of een weg pal achter m’n tuin.
A  – Een toren? Wat is er aan de hand hier in Zeist? Dit is toch een dorp en
geen stad.
B  – Je moet je wel informeren, buurtje, voordat de BULLDOZERS door je
straat denderen!
A  – …Bulldozers, bulldozers. Oh…..hemel!
B  – Ja, hoe wil je anders bouwen?
A  – Dat moet ik onmiddellijk met mijn man bespreken. Wat een idee. Bagger….
B  – Geef het door, geef het door!
Die coalitie in de gemeenteraad wil meer en hoger bouwen. Dan wordt Zeist een echte stad.
A  – De coalitie? Partij van de Aardbei, en hoe heten ze toch allemaal…?
B  – Ja, en de VVD, CDA en zelfs Groen Lip. Veel bomen gaan er aan,
veel groen gaat verloren.
A  – Groen LI-HIP ? Daar heeft m’n dochter op gestemd. Die zijn toch voor
 GROE-HOEN !!!!!!!!!
B  – Nou, hier in Zeist kennelijk niet. Wel voor lippendienst. HA, hahaha….
 Kijk maar eens naar al die bomen die al zijn gekapt in Den Dolder,
Huis ter Heide en Austerlitz. En straks gaat ook het Sanatoriumbos er aan! Ze gaan zelfs op straten bouwen; niet te geloven!
A  – Is er dan niemand die aan de bel trekt?
B  – Jawel, allerlei wijkgroepen en buurtcomités, maar die leveren nu nog 
strijd tegen de gemeente, waar men veel meer geld en
tijd heeft. Daar huren ze allerlei duurbetaalde papagaaien in.

A  – Maar als die buurtgroepen hun krachten nu gaan bundelen?
Dan staan ze toch sterker?
B  – De spijker op de kop, buurvrouw!
Daarom is de STICHTING BETER ZEIST opgericht. Die kan een vuist
maken en buurtgroepen ondersteunen met raad en daad!
A  – Kan ik die Stichting ook steunen?
B  – Ja, ga maar even naar hun stand, hier even verderop.
Daar kun je een informatieblad krijgen, waarmee je je ook kunt
aanmelden om mee te werken. En ze hebben ook een erg interessante internetsite.
A  – Met de computer en zo, bedoel je?
B  – Ja, ga er snel maar eens een kijkje nemen!

A  – Wat moet ik dan intikken?
B  – www.beterzeist.nl, meer niet, makkelijk te onthouden.
A  – Ik ga straks direct kijken! Maar eerst even zo’n foldertje ophalen, hier
verderop!
B  – Weet je dat je de volgende week zaterdag om één uur in de bibliotheek
kunt leren hoe het precies zit met aantallen inwoners en bouwplannen, en
zo?
A  – Nee, vertel….

B  – Nou, dan geeft Beter Zeist een presentatie over deze zaken. Zullen we
daar samen naar toe gaan?
A  – Ja, maar dan neem ik ook mijn man mee!

(Zingend)
Wij willen Zeist toch mooi en groen houden?
En het dorpskarakter van Zeist behouden?
Daarom melden wij ons aan 
als begunstiger om mee te werken.

En als jullie maar weten,
dat wij bij de volgende verkiezingen gaan stemmen 
… voor een mooi en groen Zeist! (3x)
 terug naar top

DE ACTIE TEGEN BOMENKAP OP OUD ZANDBERGEN

ZAAGREQUIEM VOOR BOMEN AUTOBOULEVARD HUIS TER HEIDE 
©  Kyra Christina van Ramele / 28  september 2008

DAG BOMEN, DAG GROEN, DAG ZUURSTOF     
DAG DAG SCHOONHEID, DAG BUFFER, DIE ONS
VOORHEEN TOCH BESCHERMDE,
TEGEN LAWAAI EN STANK, OH ELLENDE
BOMEN, JULLIE KRIJGEN STANK VOOR DANK
MET ‘DE BOTTE BIJL’ OMGEHAKT
GEVELD EN MET GEWELD GEKAPT

refrein
KAPPEN MET HET KAPPEN VAN ONZE LEVENSSAPPEN!
KAPPEN MET HET KAPPEN VAN ONZE LEVENSSAPPEN!

JULLIE EN ONZE LEVENSSAPPEN GEWOND
STRAKS MORSDOOD OP DE GROND
OP DE AARDE DIE JULLIE VOEDDE
ONS BESCHERMDE, ONS BEHOEDDE
DE BOTTE BIJL ERIN
ZEISTER BESTUURDERS ‘ACH WAT EEN ONZIN’
HET GAAT HIER TOCH OM GEWIN
ECONOMISCHE HOOFDSTRUCTUUR
GENADERD IS HET ZWARTE UUR

refrein
KAPPEN MET HET KAPPEN VAN ONZE LEVENSSAPPEN!
KAPPEN MET HET KAPPEN VAN ONZE LEVENSSAPPEN!

I N F E R N O  AAN DE BOMEN
AAN DE MENSEN DIE ER WONEN
ZELFS DE RAAD VAN STATE
ONTKENDE JULLIE WAARDE
DOORGEZAAGD, GEVELD JULLIE KRUINEN
GARAGES IN DEZE PRACHTIGE TUINEN
DE STANK EN HET LAWAAI
TOT IN HUIZEN EN KAMERS

refrein
KAPPEN MET HET KAPPEN VAN ONZE LEVENSSAPPEN!
KAPPEN MET HET KAPPEN VAN ONZE LEVENSSAPPEN!

NATUURLIJK MOETEN MENSEN WONEN
NATUURLIJK MOETEN ER HUIZEN KOMEN
GROEN VOOR ROOD, ROOD VOOR GROEN
GAAT HET ALLEEN NOG MAAR OM DE POEN?
ZO’N HISTORISCHE LOCATIE, OMRINGD DOOR WEGEN
DAAR KAN EEN MENS TOCH NIET GEZOND MEER LEVEN
UITLAATGASSEN, EEN ZWARTE ZEGEN?
ONZE LONGEN ZIJN KWETSBARE WEGEN.
WAAROM ? WAAROM ? WAAROM ?

refrein
KAPPEN MET HET KAPPEN VAN ONZE LEVENSSAPPEN!
KAPPEN MET HET KAPPEN VAN ONZE LEVENSSAPPEN!
KAPPEN MET HET KAPPEN VAN ONZE LEVENSSAPPEN!

  terug naar top

DE KLUCHT “COMMEDIA DELL’ SEYST”
©  Kyra Christina van Ramele / 1  september 2007

Deze klucht speelt zich in 2057 af in twee acten:

1. Terugblik op 2007
 (gesproken inleiding).
2  Raadsvergadering Zeist anno 2057 


Ja, ja, ze zitten op de top en wel op de 65e verdieping, alwaar een raadsvergadering plaatsvindt in het jaar 2057 over de ruimtelijke ordening in Zeist. Op eigen kracht en inzicht heeft vijftig jaar geleden de gemeente Zeist haar topstreven ingezet. De coalitie van destijds, de Partij van de Aardbei, De Vereniging van Vrijheid en Deftigheid, Het Christelijk Dualistisch Appel en Groen Lip bepaalde de te realiseren Bouwvisie. Op eigen kracht, d.w.z. zonder al te veel acht te slaan op de samenspraken, inspraken en visies van de toenmalige burgers van Zeist wilde de coalitie al haar plannen realiseren.

Er werden bestemmingsplannen gesmeed, die al in een gevorderd stadium pas werden gepresenteerd aan de toenmalige burgers van Zeist om aan de formele samenspraak- en inspraakprocedures te voldoen. Van een werkelijk democratisch overleg en communicatie met de burgers was nauwelijks of geen sprake. Transparantie en duidelijkheid in haar beleid naar de burgers ontbraken. Met ingebrachte wijkvisies van deskundige en betrokken burgers, die effectief wilden participeren in beleidsprocessen werd niets gedaan, hoogstens op voor de gemeente opportune punten.

Torenhoge gebouwen zijn als paddenstoelen uit de grond verrezen. Weg met het dorpse karakter! Big city Zeist! Het inferno voor de groenbewakers van weleer en voor het merendeel van de burgers, die niets voelden voor een niet met argumenten onderbouwd groot aantal nieuwe woningen, het kappen van vele bomen, het verdwijnen van bijzondere plekken, doorkijkjes, zichtlijnen etc.
In de tuinen van historische en door het Rijk beschermde buitenplaatsen werden plannen bedacht voor de bouw van huizen, bedrijven zoals garages onder die vreselijke noemer ‘rood voor groen’, alsof dat een prachtige belofte inhield.

Groene gebieden werden doodleuk rood gekleurd en in rood mag je bouwen. Hoe hoger, des te beter het overzicht en het overwicht van geldelijk gewin. Projectontwikkelaars, architecten, woningbouwverenigingen waren welkome maar dure gasten die elkaar met het oog op geldelijk gewin de bal toespeelden.
Dat was toen het ultieme betonstreven van de gemeente Zeist. Inwonertal omhoog, salarissen B.&.W. omhoog, gebouwen omhoog, oude pittoreske pandjes omlaag, bomen omlaag, normen van Europees toegestane geluidshinder en luchtverontreiniging omhoog, ecologische normen en normen beschermde plant- en diersoorten werden platgetreden paden.

Niet zeuren: vooruitgang, meer publieke voorzieningen, een beleid van Economische Hoofd Structuur, contracten sluiten, lachende gezichten van de elkaar handen schuddende partijen op de foto in De Bouwbode, champagne.
Het burgerverzet breken via afmattingsprocedures en ‘het is allemaal bijna voor elkaar berichten’ om de burgers om de tuin te leiden..
Dat er ontbindende bepalingen in zo’n contract staan, ach dat weten de meesten toch niet. Is vooruitgang meer beton? Minder groen? Meer verkeer? Meer geluidshinder? Meer verkeer? Nog meer bussen door wijken en smalle straten? De A28, de A12, steeds meer stank en fijnstof tot in een aantal slaapkamers toe. Leve de vooruitgang.

Ons welzijn en onze gezondheid: daar had die coalitie geen boodschap aan.
 Doordouwen en bouwen maar! Vanuit de verte zie je de torens van Zeist. Kijk, daar ligt Zeist, dat kun je wel zien. Allemachtig prachtig. Geweldige hoogten bereikt. Dáár wil ik wel werken, maar niet wonen, zeiden de mensen later.
 terug naar top


RAADSVERGADERING ZEIST E.O. ANNO 2057
©  Kyra Christina van Ramele / 2007

De raadsleden in vergadering bijeen op de raadszaal op 65e verdieping. 
Een heel oude man die vroeger lid was van Groen Lip komt op, gekleed in legergroen met een klein felgroen accent en draagt een vijftigjarig dossier binnen uit het jaar 2007.

Een raadslid… Dag mijnheer, u komt ons het groene dossier aanbieden uit vervlogen tijden. En, mijnheer Groen Lip, er is niet zoveel groen meer over hier in Zeist. Wat bezielde die coalitie van jullie destijds?

Raadslid … En wij zitten hier nu anno 2057 met de gebakken peren, hoge tot zeer hoge peren en bananen, zo krom is Zeist geworden, zo krom als een banaan.

Raadslid… En wij staan voor het probleem wat krom is weer recht te maken.

Knecht … Een kromme banaan wordt nooit meer recht. Oef…

Raadslid… Welke toren breken we als eerste af. Een uitermate gecompliceerde en moeilijke kwestie.

Raadslid… Een moeilijke keuze. Als we een hoog flatgebouw afbreken staan de inwoners op straat; er is hier geen plek meer om te bouwen plus dat de meeste mensen nog steeds kiezen voor een huis met 1 meter tuin erbij.

Raadslid… Het moet een bedrijfsgebouw worden. Met omringende gemeenten onderhandelen over een locatie aldaar tegen gunstige voorwaarden uiteraard.

Raadslid… Dat gaat veel geld kosten, heel veel geld.

Knecht… Dat hebben ze toen handig gedaan, die gemeentelui van wel 50 jaar geleden. Mijn ouders willen ook hier weg, naar een mooier en gezonder plekje in Nederland.

Raadslid… Ja, Zeist staat in het zwartboek van ongezond wonen.

Raadslid… Wij hebben een zwarte erfenis. Begin 2000 schijnt er een wethouder R.O., een zekere Den Heijboer te zijn geweest, die zulke waanzinnige bouwplannen van harte aanmoedigde. Kreten als ‘rood voor groen’, inspraak met bewoners en beloften die niet werden uitgewerkt, laat staan nagekomen, daar was ie erg goed in, kennelijk.

Raadslid… Dan deed hij die beloften terwijl het nog uit te werken plannen betrof, in die fase kun je als wethouder alle kanten op.

Knecht… Holle frasen dus.

Raadslid… Maar uiteindelijk kwijnde zijn macht weg. Zo ging het wel vaker met die regenten.

Raadslid…. De middeleeuwen komen dan weer in beeld. Wat ondemocratisch. Daar worden we heden ten dage flink op afgerekend.

Knecht… En dat is maar goed ook. Mooie woorden, mooie en zinnige daden.

Raadslid… Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe die coalities in die tijd functioneerden. Die lui van de oppositie hadden als minderheid geen schijn van kans, ongeacht hun argumenten. Met de botte bijl, als het ware.

Raadslid… Door tactieken zoals manipulatie krijg je veel tegenstanders en het werkt op de lange termijn absoluut niet. Onze objectieve Raad van Wijzen behoedt ons voor deze dwalingen.

Knecht… Dan worden ze op het matje geroepen. Heel goed. Net als bij ons op school. Dan moet je je verantwoorden.

Raadslid… En we hebben de Raad van Burgers, die visie hebben op hun wijk en ons ook nog werk uit handen nemen.

Knecht 1… In onze wijk mochten we een paar bomen planten. Prima toch.

Knecht 2 … Hoeveel bomen mochten jullie planten? In onze wijk maar anderhalve boom.

Knecht 1… Vier bomen, er was nog ergens een plekje. En het was hartstikke leuk om te doen, een klein groen feestje en we hadden allemaal iets groens aangetrokken. Cool…

Raadslid… Mijnheer Groen Lip, nogmaals, wat bezielde die coalitie van jullie destijds? Aan je petje te zien is dat een restantje groen?

Groen Lip… Ja, we bestaan al lang niet meer, wij hebben ons destijds hier in Zeist zelf opgeheven als het ware, een langzame groene DOOD.
Ik schaam mij er nu nog voor, wat een trieste geschiedenis. Ik moet gaan, heren en dames, goedendag… Raadslid…Goedendag en onze dank.

Raadslid… Ja, ongelooflijk die manipulatie in die jaren.

Knecht 2 … Rare tijdgeest toen; dat zei mijn opa ook.

Raadslid… En die versnipperde visies… versnipperd beleid… chaos.

Raadslid… Geen objectief overzicht en inzicht van dossiers heeft vele consequenties, daar zijn wij heel streng in.

Raadslid… Die oppositie van toen heb ik gelezen, heeft daar met grote regelmaat op gewezen. Zij waren ECHT voor inspraak van de burgers en streefden naar zoveel mogelijk behoud van groen. Ja, die burgers gingen maar door om op partijen te stemmen, waarop ze al jaren stemden en wisten nou niet bepaald van de hoed en de rand.

Raadslid… Maar dat hadden die burgers in Zeist  toen niet voldoende in de gaten. Die naam alleen al, oppositie, had een slechte klank voor sommige burgers. Via de media, ach, die oppositie die heeft toch niet zo veel in te brengen. Linkse rakkers werden ze genoemd.

Knecht 2… Ja, raar. Links of rechts, mijn linkerhand en hersenhelft zou ik toch niet willen missen, hahahah…Dat snap je toch gewoon niet, die ideeën van toen. Zo dom kun je toch niet zijn.

Knecht 1… De politiek zijn wij allemaal, leren wij op school.

Knecht 2… Op school mogen wij er ook geen potje van maken, absoluut niet.

Knecht 1… Oh nee, dan krijg je te maken met de leerlingenraad en moet je een middag voor hen werken. Okay toch? Je zult weten wat je doet en wat je zegt!!!

Raadslid… De B&W van toen kreeg groen licht voor vele bestemmingsplannen van de raad. De provincie, en het ministerie gaven toestemming de Europese normen geluidshinder, flora en fauna doodleuk te verhogen. Tjonge, jonge…

Knecht 2… Gelukkig staat Slot Zeist er nog, en die vijver rondom en ook nog een stuk van het park.

Knecht 1… Maar je ziet wel rondom een paar hoge torens. Dat past daar niet bij, zeggen mijn ouders. Foeilelijk.

Knecht 2… Nou zeg, afschuwelijk, maar ik ben toch blij dat wij op de grond wonen, joepie…

Raadslid… De hele weg naar de top volbracht. Hoe hoger je zit, hoe beter dachten de toenmalige coalitiepartijen. Ontginnen die achterlijke dorpsboel. Minder stilte. Actie. Hoe hoger, hoe meer overzicht en overwicht. Luchtkastelen. We zullen ze een lesje leren, die domkoppen van burgers.

Knecht 2… Het is een soap. Een soap uit TWEEDUIZENDNZEVEN.

Knecht 1… Maar wel een RODE soap. ROOD VOOR GROEN! Hahahaha.

Raadslid… Ja en wij moeten de brokken lijmen. Die woningbouwvereniging De Seyster Slechte wilde heel veel nieuwe huizen bouwen, maar zette toen wel een kanttekening bij heel veel hoogbouw.

Raadslid… Die architectengroep, A.W.G. Architecten Wordt Groter, hoor je daar nog wel eens iets van?

Raadslid… Die hebben zichzelf ook om zeep geholpen. De mensen waren die hoge torens op een gegeven moment spuugzat.

Knecht 2 … Je kan wel lekker hoog uit het raam spugen…

Knecht 1… Ja, springen kan ook. Samen… Hahahahaha.

Knecht 2… Architecten Spugen en Springen.

Knecht 1… Daarom bestaan ze niet meer. Hahahahahahahahha.

Knecht 2… Dat krijg je als je vreemde spelletjes speelt… oefffff.

Raadslid… Ja, het geld lieten ze toen rollen. Niet zeuren. Afbreken die unieke plekjes. Kop in het zand. Beton erover. Vooruitgang.

Raadslid… In een of ander dossier heb ik nog gelezen dat ene wethouder Knudde op een bijeenkomst heeft gezegd: “Over 20 jaar, geachte aanwezigen, over twintig jaar zullen de Zeistenaren heel blij zijn met deze nieuwe ontwikkelingen. Let op mijn woorden. Gigantisch hoge vernieuwingen en verbeteringen!!!

Knecht 1… Die was echt KNUDDE zeg.

Knecht 2… Dat krijg je als je KLEIN denkt.

Knecht 1… Als je klein denkt wil je natuurlijk heel graag GROOT overkomen.

Knecht 2… Kleintjes worden groot, maar dat lukt niet altijd… hahahahaha.

Raadslid… En die burgemeester van toen, Mr. Pers de Beauphoto! Die stond bij grote regelmaat in de kranten, handen schuddend, champagne, weer een contractje afgesloten. Weg met het burgerverzet, die lastige inspraakprocedures. Afmattingsprocedures zal hen breken. Proost. Weg met het burgerinitiatief!

Knechten 1 en 2… Dat was niet netjes van die man, tjonge jonge…

Raadslid… En de burgers van toen lazen in een Zeister gemeentegezind krantje De Fabeltjeskrant geheten, dat de ene na de andere overeenkomst was bezegeld. En, dachten vele burgers, er is nou niets meer aan te doen. Van ontbindende bepalingen, ach, hadden de meesten nooit van gehoord. Het was immers rond, of bijna rond. Vechten tegen de bierkaai immers.

Knecht 1…Weggedrukt door het beton.

Knecht 2… Vanuit mijn slaapkamer zie je al die torens.

Raadslid… Er reden toen al veel te veel bussen, van die ronkende bussen, daar reden ze toen mee door wijken, smalle straten, honderden op één dag, pal langs de tuinen van bewoners.

Raadslid… En al die stank, fijnstof en geluidshinder toen van de A28 en de A12. Gelukkig is dat sinds kort enorm verbeterd. Weinig geluid, weinig stank. Maar dat heeft wel veel te lang geduurd voordat het zover is gekomen.

Knecht 1… Je moet erg goed kijken, want je hoort die auto’s bijna niet.

Knecht 2… Toen we klein waren hoorde en rook je ze nog heel erg.

Raadslid… Ach, zeiden de bewoners toen al, dan moet je maar gaan verhuizen. Of dan leven we maar een paar jaar korter, maar mijn kinderen moeten later ergens anders gaan wonen.

Raadslid… Ja, ja, die simpele lieden, die buitenlui willen geen stadsontwikkeling, geen vernieuwing, geen uitbreiding, geen moderniteit! Ze willen het dorpskarakter behouden. Misschien vonden ze dat wel achterlijk. Ja, zo werden ze mogelijk door hun bestuurders bekeken; die indruk heb ik inmiddels wel verkregen uit ‘De recente geschiedenis van Zeist.’

Raadslid… Pas verschenen toch?  Moet ik ook lezen. Daar kunnen we een goede les uit trekken.

Knecht 1… Ja, van het gekluns van anderen kun je beter leren, dan…

Knecht 2… van je eigen gekluns.

Knecht 1… Sta je tenminste niet voor betonpaal, zeg!

Knecht 2… Bouwen maar, door bouwen en door dauwen.

Knecht 1… Als je op de A28 rijdt zie je de blikvangers van Zeist al van ver…

SAMEN…
Kijk, daar ligt de big City Zeist
Dat kun je wel zien … dat is zij …
We vinden het allemaal zo prettig ja ja
En daarom zingen wij blij:


Zeist leve lang, Hoera, Hoera … Hahaha
Allemachtig prachtig Zeist
Heeft torens van honderdmetertachtig
Zij leve lang … Hoera, Hoera … Hahaha

Raadslid… Ja, die regenten van toen hielden van macht. Je kunt het je NU, anno 2057 nauwelijks nog voorstellen, hoe ondemocratisch het er toen aan toe ging. Van een ongelooflijke manipulatie.

Raadslid… En van een slechte visie, geen helder en duidelijk overzicht en inzicht van dossiers… het ene dossier schoof over het andere… nieuwe plannen die op de oude plannen waren gebaseerd, enkele trucjes daar gelaten.

Raadslid… Onbehoorlijk bestuur. Werden ze daar niet op afgerekend?

Raadslid…Ze wilden toen absoluut niet aan een Burgerraad en een Raad van Wijzen die objectief naar het doen en laten van het gemeentebestuur kijken.

Raadslid… Gode zij dank hebben wij nu een intelligente en efficiënte Burgerraad die in overleg met ons vaak een andere een ook betere kijk heeft op zaken in hun wijken. Scheelt DOSSIERS AAN VERGISSINGEN.

Raadslid…Tevens tijd- en kostenbesparend. De dossiers zijn tot minder dan een kwart gereduceerd, zeggen de statistieken.

Knecht 2… Op zijn bureau is nog plaats genoeg voor een plantje.

Raadslid… Ja, die Burger Raad heeft een verrassende en efficiënte inbreng. Tijdig anticiperen, dat scheelt papier en tijd. Van te veel dossiers wordt je hoofd nogal stoffig en suffig. Helder denken is prioriteit nummer één.

Raadslid… Vroeger waren er zaken en procedures die zich jaren en jaren voortsleepten, samenspraken, inspraken, juridische procedures, vergunningen, weer bezwaren, rechtszaken tot aan de Raad van State toe.

Raadslid… Ja eindeloze procedures, Bakken met geld kostte dat.

Knecht 1… Dat heb je van al dat beton-gefreak…

Raadslid… Daar zijn wij mee klaar, alsmaar nieuwe dossiers over hetzelfde bestemmingsplan. Dat is in de coalitie rond 2040 goed geregeld. Vóór die tijd bleken in die raadsvergaderingen met publiek de raadsleden met totaal verschillende feiten en cijfers kwamen, ze bestreden elkaar met verschillende getallen van ingeschreven woningzoekenden en meer van dat soort inefficiëntie. De verwarring nam alleen maar toe.

Raadslid… Alsmaar nieuwe dossiers over hetzelfde onderwerp. Stapels. Om gek van te worden. Kom je gewoon niet doorheen en is er geen helderheid en transparantie meer in de juiste feiten en argumenten.

Er komt een bode binnen met een paar dunne dossiers (in tegenstelling tot in Vergadering 1 ten behoeve van het visuele aspect).

Raadslid… Zeist is niet meer het groene dorp van weleer.

Raadslid… Neen, hier zitten we dan 65 hoog, met een groen plantje op ons bureau. Moet nog water hebben. Ik ook trouwens.

Raadslid… Er worden nieuwe technieken ontwikkeld voor nog schonere lucht in huizen en gebouwen, want er is nog steeds luchtvervuiling, alhoewel stukken minder.

Raadslid… Ja, we staan voor een buitengewoon gecompliceerde beslissing in de afbraak. We zijn in goed overleg met de Burger Raad en zijn het eens dat, waar er ruimte komt, er weer bomen zullen worden geplant. Een park voor de mensen waar ze kunnen genieten van rust en groen.

Raadslid… En géén auto’s in de binnenstad. Stadsfietsen, met of zonder karretje.
 terug naar top