Nieuwsitem 2: Instellingsterreinen


Zorg over vrijkomende instellingsterreinen
INGRIJPENDE GEVOLGEN VOOR CULTUURHISTORISCHE LANDGOEDEREN?
5 september 2016

Veel organisaties hebben te maken met andere maatschappelijke omstandigheden. Het gaat om een gewijzigde marktvraag, bekostiging, concentratie of deconcentratie van vestigingen. Zo zal een aantal instellingen dat gevestigd is in vroegere landgoederen van de Stichtse Lustwarande de komende jaren Zeist verlaten. Het gaat om Eikenstein (sluiting), Rabo Facet (naar Utrecht), TNO (naar Science Park), Veldheim (elders) en Stenia (naar Valkenheide) en een locatie van Triodos Bank. Ook Altrecht wil binnen tien jaar de WA Hoeve in Den Dolder verlaten.

Vastgoedeigenaren en bouwbedrijven kunnen de locaties gaan ontwikkelen. Daarvoor is een duidelijk kader nodig van wat wel en niet kan. Vandaar dat Beter Zeist in samenwerking met de groene groepen met de gemeente overlegt over een gebiedsvisie of toetsingskader voor de terreinen langs de Utrechtseweg. Dit om te zorgen dat de herontwikkeling past binnen de cultuurhistorische as van de Stichtse Lustwarande. Inmiddels pleit de lokale partij NDZ voor een gebruik van de vrijkomende gebouwen in samenhang met het Science Park in De Uithof, zie het persbericht van 11 maart 2016. Op 30 augustus 2016 heeft het college een bestuursopdracht opgesteld voor een gebiedsvisie Utrechtseweg- Zeist noord, zie verder.

Voor de WA Hoeve loopt een apart traject waaraan belanghebbende organisaties en omwonenden deelnemen. Ook Belangenvereniging Den Dolder, Stichting Beter Zeist, Erfgoedpartners Zeist en Utrechts Landschap leveren hun bijdragen. Zie aparte rubriek WA Hoeve en Dennendal. 

ZORGINSTELLINGEN

Door een nieuwe bekostiging en een andere aanpak van de zorg moeten de zorginstellingen bezuinigen. In vijf stappen wordt de directe financiering van het vastgoed afgebouwd. In 2018 betalen de verzekeraars alleen nog achteraf de declaraties per cliënt. De psychiatrische hulpverlening gaat naar de samenleving (vermaatschappelijking van de zorg). De ambulante centra worden in de bevolkingscentra geconcentreerd. Tegelijkertijd ontwikkelen de instellingen een nieuw beleid voor de toekomst waarin ‘maatwerk per cliënt’ voorop staat. De historische paviljoens en voorzieningen in de bossen passen dan ook qua functie en kosten niet meer in het nieuwe beleid.

SanatoriumHoofdgebouw02

Dat alles houdt in dat de zorginstellingen nu al geld moeten toeleggen op de financiering van hun vastgoed. Zij zijn daarom bezig gebouwen en terreinen aan anderen over te doen. Zo zal Altrecht tot 2018 60.000 m2 van haar totale omvang van 160.000 m2 afstoten. Binnen 10 jaar zal zij Den Dolder verlaten en zich o.a. in Zeist concentreren op het Sanatoriumterrein.

GEVOLGEN VOOR HET GROEN?

WAhoeve

WA Hoeve en Sanatoriumterrein
Dat betekent dat het Willem Arntz terrein (grotendeels) vrijkomt. Wat houdt dat in voor het gebied en voor de historische gebouwen van bijvoorbeeld de zgn. Middenas? Wordt het terrein deels door projectontwikkelaars bebouwd of blijft het grotendeels natuurterrein?
In het kader van Hart van de Heuvelrug moet het terrein door middel van woningbouw 1,5 miljoen euro opleveren. Daarnaast wil Altrecht wil met de meeropbrengst van de herontwikkeling elders haar activiteiten kunnen voortzetten. Wel is het de bedoeling dat zoveel mogelijk monumentale gebouwen, dus ook van de historische middenas, een andere bestemming krijgen.

Voor het Sanatoriumterrein in Zeist-Noord betekent de ontwikkeling een intensivering van de bebouwing van het voorterrein door Altrecht. Beter Zeist en de burgerorganisaties zoals van buurten en milieu willen het gehele bosdeel van het terrein voor Zeist behouden. Dat geldt ook voor het stuk dat nu nog in handen is van Reinaerde. Dat was oorspronkelijk bedoeld voor het realiseren van het ‘Buurtschap’. Dat plan is nu van de baan.

Intermetzo en andere instellingen
Ook Intermetzo (voorheen de Zonnehuizen) moet de tering naar de nering zetten. Dat houdt in dat in 2016 de instelling de locaties Veldheim in de Dichtersbuurt en Stenia langs de Utrechtseweg zal verlaten. Het is de bedoeling de intramurale zorg te concentreren in Maarsbergen (Valkenheide). Ook hier zal dus moeten worden nagedacht over de functie en inrichting van de vrijkomende terreinen.

De zorginstellingen Reinaerde en Abrona ontkomen ook niet aan heroriëntatie. Dat bleek voor Reinaerde al uit het niet doorgaan van het (oorspronkelijk zwaar gesubsidieerde) ‘Buurtschap’. De terreinen van de WA Hoeve, Dennendal en Sterrenberg spelen in dit geheel een belangrijke rol. Zie de aparte rubriek WA hoeve en Dennendal.

CONTACT MET DE ZORGINSTELLINGEN

Beter Zeist onderhoudt inmiddels samen met buurtorganisaties en waar mogelijk de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. contact met de zorginstellingen. Dat om voor Zeist en Den Dolder tot acceptabele oplossingen te komen. Het probleem daarbij is dat de voorstellen zonder helder inzicht in de financiële kaders worden ontwikkeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor het programma Hart van de Heuvelrug, waar de organisaties geen toegang toe hebben.
Wij blijven samen met de buurten, dorpen en de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. op het vinkentouw om Zeist mooi en groen te houden. Samenwerking is geboden om goed op de hoogte te blijven en elkaar niet te laten uitspelen. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *