Dossiers RO

 

Verzet tegen bouwplannen
BOUWEN IN SANATORIUMBOS, KERCKEBOSCH EN WA HOEVE
Geactualiseerd 13 augustus 2016

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Burgers en belangengroepen kunnen in feite alleen nog beroep aantekenen tegen besluiten van de overheden die hen direct raken. Dat geldt wat de ruimtelijke ordening betreft voor bestemmingsplannen, bouwplannen en omgevingsvergunningen. Voor meer informatie over waar burgers en belangengroepen bij dergelijke plannen en vergunningen mee te maken krijgen lees hier verder en in de volgende alinea’s.

Tegen twee plannen die een grote invloed hebben op het groen in Zeist is massaal verzet gekomen. Dat geldt voor het Buurtschap in en bij het Sanatoriumbos in Zeist-Noord en voor het verder bebouwen van het binnenbos van Kerckebosch. Beter Zeist heeft met informatie, advies en onderzoek meegewerkt aan de beroepen die buurtgroepen en milieuorganisaties hebben ingesteld bij de Raad van State.
In de subrubrieken staat informatie over de procedures over:

ONTVANKELIJKHEID VAN BEZWAREN EN BEROEPEN

Burgers kunnen bezwaren, zienswijzen en beroepen indienen over bijvoorbeeld ontwerp-bestemmingsplannen. Dat kan alleen wanneer zij direct belanghebbend zijn. In de praktijk zullen zij dichtbij de betreffende locatie moeten wonen om als indiener ontvankelijk te worden verklaard. Dat verschilt overigens per onderwerp. Het geldt zowel voor zienswijzen die u bij de gemeente indient als voor een daaropvolgend Beroep bij de (bestuurs)rechter of Raad van State. Wanneer u geen zienswijze instuurt kunt u ook niet in beroep gaan. Groepen personen kunnen alleen ontvankelijk zijn wanneer zij ieder apart ondertekenen of een rechtspersoon zijn. Zo is bijvoorbeeld een groep burgers in de buurt Hoge Dennen in een beroepsprocedure niet ontvankelijk verklaard.

Organisaties met rechtspersoonlijkheid dienen ook een direct belang te hebben. Nu de overheid wordt bestookt met zienswijzen, beoordeelt die en ook de rechtelijke macht steeds stringenter de ontvankelijkheid van de indieners ervan. Ontvankelijkheid geldt namelijk alleen wanneer zoiets heel concreet uit de statuten (doel, middelen, werkgebied) en de feitelijk uitgevoerde activiteiten blijkt. De statuten van Beter Zeist laten zien hoe dat kan worden aangepakt.

AANSLUITEN BIJ BETER ZEIST OF AANPASSEN STATUTEN

Als buurtorganisatie kun je dan twee dingen doen: òf de eigen statuten concretiseren en de activiteiten nalopen òf je aansluiten bij Beter Zeist die de procedures dan kan verzorgen. Dat laatste bespaart de kosten van statutenaanpassing, de kosten en moeite van verbreding van activiteiten en de onzekerheid van niet-ontvankelijkheid. De directe kosten van de procedure zelf zoals griffierechten komen wel voor de buurtorganisatie(s). Overigens kan ook Beter Zeist geen 100 procent ontvankelijkheid verzekeren, want dat is uiteindelijk ter beoordeling van de gemeente, de rechter of de Raad van State, al naar gelang de procedure. Tussentijds kunnen via uitspraken van de Raad van State de grenzen van de ontvankelijkheid veranderen c.q. worden ingeperkt. Wel ziet Beter Zeist er op toe dat haar statuten ‘up-to-date’ blijven. De stichting heeft ook een voorbeelduitwerking hoe de statuten aan te passen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *