Lopende acties

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Allegro Tuin en Stadslandbouw Zeist

ALLEGRO TUIN

Beter Zeist heeft de ontwikkeling ondersteund van het gebruik van een tijdelijk braakliggend terrein. Het gaat om de Allegro Tuin in het winkelcentrum van Zeist. De tuin wordt bezocht door bezoekers en inwoners en wordt ook gebruikt voor manifestaties, zoals het 5 mei feest en de dag van de duurzaamheid.
De tuin is globaal volgens bijgaande opzet ingericht. Zie verder de subrubriek Allegro Tuin en de nieuwspagina.

STADSLANDBOUW ZEIST

In 2013 namen de Zeistenaren Herman Wierenga en Roel van Nieuwstadt het initiatief om in de gemeente Zeist stadslandbouw verder te stimuleren. Samen met de gemeente (Joop Beumer en Martha Harsema) hebben zij een voorlopige versie van een Programma Stadslandbouw Zeist ontwikkeld. Het burgerinitiatief wil bestaande en nieuwe initiatieven verbinden en ondersteunen. Zie verder de subrubriek Stadslandbouw.

ANDERE DUURZAME, GROENE EN SOCIALE PROJECTEN

MeanderOmnium heeft op 1 oktober een bijeekomst gehouden over duurzame en sociale projecten in de gemeente Zeist. Het betrof de thema’s zorg en welzijn, voedselbewustzijn en lokaal voedsel, zelfbeheer in de buurt (groen, gebouwen) en duurzame energie, lees verder het verslag.
Een landelijk overzicht van groene voorbeeldprojecten is te lezen op de site 
www.groendichterbij.nl, het platform van groene buurtprojecten, en download het boekje Hoe groen goed doet van november 2014.

De Rekenkamer Zeist heeft bureau Telos in 2012/2013 onderzoek laten uitvoeren naar vijftien duurzaamheidsinitiatieven vanuit de samenleving. Daarbij ging het om het nagaan van de mogelijke slaag- en faalfactoren. De initiatieven vertegenwoordigden de drie pijlers van duurzaamheid: economisch, ecologisch en sociaal. Verder waren ze zo evenwichtig mogelijk verdeeld over burger- en bedrijfsinitiatieven en over groot- of kleinschalige projecten. Zie verder het onderzoek Duurzaam verder. De beleving vanuit de samenleving van januari 2014 en het op 22 december 2014 aangenomen raadsvoorstel.

Burgerinititatieven kunnen nu dus terugvallen op de door de gemeente overgenomen conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Bovendien zal het college de aanbevelingen uitwerken. Deze worden betrokken bij de concretisering van de duurzaamheidsambitie uit het coalitieakkoord “Samen kansen pakken” en de verdere uitvoering van het programma “Zeist duurzaam”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *