Sport en Bewegen

Geactualiseerd 30 september 2019

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Al veel jaren is in Zeist gesproken over de voorzieningen voor buitensport. Dat had te maken met kosten en de gewenste kwaliteit ervan. In dat verband is voorgesteld om de voorzieningen meer te concentreren. In de Structuurvisie werd bijvoorbeeld de mogelijkheid genoemd om dergelijke voorzieningen te centraliseren op een te maken overkapping van de A-28 bij Vollenhove. Er zijn namelijk weinig beschikbare terreinen waarop de sportvelden zijn te concentreren. In overleg met de sportorganisaties is in 2017 gekeken naar concentratie van de voorzieningen bij de bestaande velden bij het Slot (Blikkenburg) en bij de Noordweg.

Dat laatste terrein vergt overleg met de gemeente De Bilt. Bovendien grenst het terrein direct aan de (enige) faunapassage tussen het Kromme Rijn gebied en het Vecht-plassen gebied. Geluid en licht kunnen de het effect van de passage verminderen. Vandaar dat Stichting Milieuzorg Zest e.o. en Werkgroep Natuurlijk Zeist-west tegen de uitbreiding van het terrein aan de Noordweg waren. 

In de loop van 2017 is het Masterplan Buitensportaccomodaties met bijlagen gepubliceerd en in de raad behandeld. Hierbij de bijlagen over de historie, de financiële implicaties, de tekeningen voor de terreinen Blikkenburg en de Noordweg en het raadsvoorstelOp 28 september werd de Ronde Tafel gehouden met de bijdragen van de sportorganisaties en de groene groepen. Op 26 oktober sprak de raad over het voorstel, zie de besluitenlijst van het raadsdebat. Het Masterplan buitensportaccommodaties is daarna door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente heeft voor het masterplan een budget beschikbaar gesteld van bijna 14 miljoen euro.

Samen met de sportverenigingen werkt de gemeente aan verbeteringen van de sportaccommodaties. Zo worden er nieuwe velden aangelegd, kleedkamers en kantines vervangen en worden de velden beter verlicht. Een aantal sportverengingen gaat meer samenwerken en een enkele vereniging zal op termijn verhuizen.
Inmiddels werden diverse deelprojecten opgestart en zijn er concrete resultaten zichtbaar. Zo beschikt DOSC in Den Dolder over nieuwe velden, duurzame verlichting en werden nieuwe kleedkamers gerealiseerd. Op Blikkenburg is de grond gesaneerd, er ligt een nieuw natuurgrasveld en op het nieuwe kunstgrasveld kan intensiever worden gesport. Voor FZO en Patria zijn de plannen voor een nieuw clubgebouw in de ontwerpfase.

Uitbreiding sportpark Noordweg is van de baan
Op 16 juli 2019 stuurde het college een informatiebrief over de voortgang van het plan naar de raad. Eind september werd echter duidelijk dat de uitbreiding van sportpark Noordweg, een belangrijk onderdeel van het masterplan buitensport-accommodaties, niet doorgaat. De grond die nodig is voor dit plan kan niet worden verworven. De vergroting van sportpark zou ook een uitbreiding zijn over de gemeentegrenzen heen en in de natuur. De betrokken 3 sportverenigingen en de gemeente gaan op zoek naar een alternatieve oplossing.

Overigens heeft de vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West op 31 juli 2019 een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan Clubgebouw Blikkenburg. Het plangebied ligt namelijk in een beschermd gemeentelijk monument. Ten onrechte wordt dit niet vermeld in de toelichting op het bestemmingsplan. Het is als beschermd monument aangewezen vanwege de waarde als overgangsgebied tussen het Slotcomplex en buitenplaatsenzone. Verder komt het gebouw dicht bij de Blikkenburgervaart te liggen, een belangrijke cultuurhistorische en ecologische structuur.