Natuur, Landschap en cultuurhistorie

PIJLER 3 VAN BREDE MILIEUVISIE ZEIST
Geactualiseerd 29 october 2019

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

In de Brede Milieuvisie Zeist werd een overzicht gegeven van de doelen van Pijler 3: Levend netwerk van Natuur, Landschap en Natuurhistorie. Deze doelen zijn uitgewerkt in een uitvoeringsplan. In het kader van het door de gemeente gesteunde (burger)initiatief “Samen Duurzaam Zeist” zijn de (mogelijke) concrete activiteiten verder aangevuld, lees verder.

Over het thema Natuur Inclusief Ontwerpen werd in januari 2o17 een presentatie gehouden voor een werkgroep met burgers. In de werkgroep werden de volgende afspraken gemaakt. Hierbij de kamerbrief van 5 september 2019 over Natuur in de stad, (inclusief natuurinclusief bouwen). Het is een gemiste kans dat de gemeente Zeist en de provincie niet de kans hebben opgepakt om tot een (gezamenlijke) handreiking te komen. Dat terwijl natuurinclusief ontwerpen en bouwen nu zelfs in het Ontwerp-NOVI wordt genoemd om tot groene en leefbare steden te kunnen komen.

Een mooi voorbeeld is de Handleiding natuurinclusief bouwen zoals deze door de Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland in augustus 2019 is gepubliceerd. De handleiding legt wel met name het accent op natuurinclusief bouwen (in Zuid-Holland) en dus in mindere mate op natuurinclusief ontwerpen. Hoewel daar ook aandacht aan wordt gegeven kan het toch als een goede inspiratiebron worden gebruikt mede gezien het bronnenmateriaal.

In het kader van de pijler 3 is in februari 2018 gestart met de Operatie Steenbreek en het Atelier GroenBlauw. Het is een actieprogramma dat tot doel heeft onze leefomgeving groener, duurzamer en gezonder te maken en het waterbeheer te ondersteunen, lees verder over de startbijeenkomst op 21 februari 2018.
Ook wordt gewerkt aan het verwijderen van 3 overlastgevende exotische (woeker)planten, zie het plan.

Rubriek wordt verder ingevuld

Zie verder de rubrieken: