Klimaat en Energie

PIJLER 1 VAN BREDE MILIEUVISIE ZEIST
Geactualiseerd 2 mei 2019

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

ENERGIEPLAN: ZEIST ENERGIENEUTRAAL IN 2030

Bureau CE Delft heeft in opdracht van gemeente Zeist een onderzoeksrappport opgeleverd over de (technische) mogelijkheden van een klimaatneutraal Zeist in 2030. De resultaten zullen worden gebruikt bij het opstellen van het Energieplan. Dat gebeurt in de werkgroep Klimaat en (duurzame) Energie voor het uitvoeren van de Brede Milieuvisie Zeist. In het  rapport staan antwoorden op de volgende vragen:
1. Wat is het energieverbruik in Zeist in 2030 als het energieverbruik zo sterk mogelijk wordt verlaagt?
2. Welke mogelijkheden zijn er in Zeist voor het opwekken van duurzame (hernieuwbare) energie in 2030?

Eindelijk is een een gedegen overzicht beschikbaar van de mogelijkheden gebaseerd op  redelijk goede aannamen en cijfers. Het rapport vormt daarmee goede basis voor een discussie over de beleidsmogelijkheiden, kansen en beperkingen.
Nog enkele opmerkingen over het rapport:

  • Er wordt inderdaad uitgegaan van een energieneutraal Zeist alleen op het eigen grondgebied. Dat is een nogal beperkte opvatting die de mogelijkheid om de ambitie van energieneutraal in 2030 sterk vermindert.
  • Het gedrag van Zeistenaren in hun dagelijks leven is niet meegnomen: reizen, consumptie (milieubelasting producten, onnodig vervangen en hergebruik).
  • Onduidelijk is of de onderzoekers de verwachte technologische ontwikkeling hebben geschat en in hoeverre dat is gebeurd. Daar zijn best aannamen voor te maken op basis van eerdere ervaringen.
  • Niet gekwantificeerd zijn de energie- en milieukosten van de productie van nieuwe energiemiddelen en werkwijzen. Kortom wat zijn de netto-bijdragen voor het bereiken van de doelstelling op het gebied van energie?
  • Niets is gezegd over de mogelijkheden voor de maatschappelijke acceptatie en implementatie op basis van daarmee opgedane ervaringen. Die zijn zeker zo belangrijk als de technische mogelijkheden.
  • Hezelfde geldt voor het evenwichtig en verantwoord afwegen van energiemaatregelen ten opzichte van de realisering van andere doelen van de Brede Milieuvisie Zeist.

Er is dus nog wel wat te doen voordat het stuk kan dienen als voldoende basis voor het energiebeleid in Zeist.

Zie verder de rubrieken: