Kringloop initiatieven

GEACTUALISEERD 15 AUGUSTUS 2016

Hergebruik in opkomst

weggeefwinkel, kledingbank Zeist, jpg

In Zeist bestaan al sinds mensenheugenis winkels die tweedehands spullen verkopen.
In de de zeventiger jaren worden maatschappelijke kringlooporganisaties zonder winstoogmerk opgericht die tegen zeer lage prijzen ingezamelde en nog bruikbare goederen verkopen of uitlenen. Niet direct verkoopbare zaken worden zoveel mogelijk gerepareerd of gerecycled. Ook worden er cursussen gegeven en spullen uitgeleend en wordt bijgedragen aan armoedebestrijding (social return on investment). De kringlopen functioneren dankzij medewerkers die (nog) niet volwaardig in het arbeidsproces kunnen meedraaien en die zo ervaring opdoen. Veel vrijwilligers, mensen in dagbesteding en vluchtelingen werken mee om de doelen te verwezenlijken. Behalve kringloopwinkels houden diverse organisaties, waaronder buurtverenigingen, periodiek repaircafés.
In Zeist en omgeving gaat het om de volgende kringlopen, weggeefwinkels en ruilbeurzen:

Zie ook de rubriek Circulaire Economie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *