Kringloop Economie

PIJLER 2 VAN BREDE MILIEUVISIE ZEIST
Geactualiseerd 18 maart 2019

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Inleiding
Volgens de Brede Milieuvisie Zeist moet de gemeente handelen vanuit kringlopen en hergebruik, delen en gebruiken in plaats vanuit bezit, zie ook de subrubriek Kringloop-initiatieven.

Voorbereiding verbod op oplaten ballonen in Zeist / 15 januari 2019
In de aangenomen motie verzoekt de raad het college het volgende:
1. In de APV een verbod tot het oplaten van ballonnen op te nemen en deze wijziging van de APV zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
2. Communicatie in gang te zetten gericht op het informeren van o.a. scholen, ondernemers en verenigingen over de schadelijke gevolgen van ballon-oplatingen en aan te moedigen tot het gebruik van milieuvriendelijker alternatieven.

Proef afvalscheiding: 34% minder restafval / 22 december 2017
De Bloemenbuurt en omgeving waar de proef wordt gehouden rond omgekeerd afval inzamelen, maakt grote stappen met het scheiden van afval. De hoeveelheid restafval uit deze wijk is met maar liefst 34% gedaald. De inwoners van de proefwijk zamelden de afgelopen zes maanden van de proef vijf keer zoveel PMD in als in de periode vóór de proef. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankenkartons. Lees verder het bericht.

Lees ook de rubrieken:
– Klimaat en Energie,
hoofdrubriek met projecten, zie het jaarplan 2019.
Kringloop Economie
, pijler 1
Natuur en Landschap
, pijler 3

Gezonde Leefomgeving
, pijler 4