Stadslandbouw Zeist

Geactualiseerd 5 juni 2018

Meer informatie op: www.stadslandbouwzeist.nl en berichten op Facebook
____________________________________________________________

Uit interview met schrijvers van Het Voedsellabyrint, Atlas Contact 2014.
Vraag: Hoe moet een stad er dan uitzien?
“In ieder geval veel vriendelijker. We weten dat groen de gemoedstoestand van mensen verbetert. Parken, moestuinen en plukbossen nodigen uit tot bewegen en gesprekken. Ze verbeteren de gemoedsrust. Veel lawaai, verkeer en criminaliteit doen dat in ieder geval niet. Laat burgers de stad maar inrichten. Dat is vaak niet de stad die de bestuurders bedenken.” NRC Handelsblad, 24 oktober 2014.
____________________________________________________________

Programma

BURGERINITIATIEF WIL BESTAANDE EN NIEUWE INITIATIEVEN VERBINDEN

Stadslandbouw is een nieuw begrip: het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of vlakbij stedelijke gebieden. Een voorbeeld is het beginnen van een buurtmoestuin om de saamhorigheid en natuurbeleving in de directe omgeving te versterken. In 2014 heeft de gemeente daartoe de binnenstedelijke locaties geïnventariseerd en opgenomen in de “Kansenkaart Stadslandbouw”. Bij de bepaling van de locaties is rekening gehouden met de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische betekenis van het bestaande groen. Dat gebeurde samen met de natuur- en milieuorganisaties.

In 2013 namen de Zeistenaren Herman Wierenga en Roel van Nieuwstadt het initiatief om in de gemeente Zeist stadslandbouw verder te stimuleren. Samen met de gemeente (Joop Beumer en Martha Harssema) hebben zij een voorlopige versie van een Programma Stadslandbouw Zeist ontwikkeld. In dat verband voerden zij ook gesprekken met maatschappelijke organisaties. Voordien had de wethouder al toegezegd dat de gemeente het beleid op dat punt zou ondersteunen. De gemeente heeft zich dan ook aangesloten bij het Stedennetwerk Stadslandbouw.

Het programma gaat uit van een ruim begrip van Stadslandbouw:

 • Zakelijk in het buitengebied en ook niet-commercieel in de bebouwde kommen;
 • Productie en verkoop / verstrekking / distributie;
 • Gerichtheid op vele maatschappelijke functies van stadslandbouw.

UITVOERING EERSTE FASE PROGRAMMA

Tijdens de eerste fase is het streven gericht op:

 1. Stimuleren van bestaande en nieuwe initiatieven en daarbij de verbinding te leggen met zorg, gezondheid, educatie, duurzaamheid;
 2. Stimuleren van een ‘markt’ voor streekproducten en daarmee ook aandacht geven aan gezondheid en duurzaamheid;
 3. Met de Dag van de Stadslandbouw Zeist het brede Zeister publiek kennis te laten maken met de diverse thema’s;
 4. Het LEADER-programma van de Europese Unie te gebruiken als extra financiële basis voor al deze initiatieven.

MOGELIJKE AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST

Het Platform Stadslandbouw Zeist kan aandacht besteden aan o.a. de volgenden punten:

 • De diverse bestaande projecten: moestuinbakken Allegro Tuin (centrum), Vollenhove, de Wijngaard, moestuin Amandelhof, Bartimeus, Flat 40 Nijenheim en de activiteiten van de scholen aan de Lorentzlaan (Tobiasstroom), Torenlaan (De Damiaanschool) en Bergweg (Dijnselburgschool);
 • De gewenste evaluatie van gelukte en mislukte projecten in verband met selectie op haalbaarheid en continuïteit van (nieuwe) projecten;
 • Mogelijke nieuwe projecten: afzet producten via woongroep Nijenheim, dagbesteding , Kerckebosch;
 • De mogelijkheden om andere scholen, instellingen, bedrijven en het gemeentehuis te interesseren voor adoptie en ondersteuning van projecten;
 • De ondersteuning van de productie: Vereniging Amateurtuinders Zeist;
 • De mogelijkheden voor afzet van (streek)producten: Voedselbank Zeist, Coöperatie streekproducten Kromme Rijn, samenwerkingsverbanden, zakelijke afnemers;
 • De beschikbaarheid van (tijdelijk) braakliggende en andere terreinen;
 • De feitelijke en langdurige belangstelling voor dergelijke initiatieven.

Inmiddels is ook een notitie opgesteld over de potentiële bijdrage die stadslandbouw Zeist kan leveren aan de realisering van de nieuwe milieuvisie Zeist.

VERVOLG

In deze rubriek zal aandacht worden besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stadslandbouw in Zeist. Ook zal Stichting Beter Zeist samenwerken met het Platform Stadslandbouw Zeist. Zie verder Stadslandbouw Zeist.

2 reacties op Stadslandbouw Zeist

 1. Niels Hinse schreef:

  Na aanleiding van mijn gesprek met Herman Wieringa en eerdere gesprekken met Pascal Belo van het ondernemers plein Zeist meld ik mij.
  Wij zien veel mogelijkheden om met elkaar de regio tot koploper positie te positioneren voor het nieuwe denken en doen, met name sociaal verantwoorde ondernemen.
  Wij verheugen ons op de nadere kennismaking met uw platvorm.
  mvg
  Niels Hinse
  initiatiefnemer van monumenten behoud (Hinse LM) en tevreden ouderen (Cordialis Living).

 2. Pingback: Oranje Fonds draagt €500 bij aan Platform StadslandbouwZeist - Oog op Zeist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *