Braakliggende terreinen

Geactualiseerd 15 augustus 2016


Tijdelijke invulling braakliggende terreinen

SAMEN ZORGEN VOOR EEN MOOI ZEIST

INLEIDING

Sommige plekken in Zeist zien er niet uit. Beter Zeist wil helpen met het mooier maken van bijvoorbeeld braakliggende terreinen. Zij heeft een lijst met terreinen opgesteld die voor een tijdelijk gebruik in aanmerking komen. Als eerste voorbeeld heeft zij het initiatief genomen het Stinkens terrein op de hoek Antonlaan/Weeshuislaan voorlopig als verblijfstuin in te richten, maar ook andere plekken zijn mogelijk.

Stinkens-1

De projectontwikkelaars die daar willen gaan bouwen waren akkoord met een tijdelijk gebruik. Het burgerinitiatief richtte zich o.a. op natuur, recreatie, stadslandbouw en duurzame energie. Iedereen die wilde meedoen om Zeist mooier te maken was en is welkom. Zie verder Allegro Tuin.

Allegro Tenen vlechten, febr. 2014 INHOUDSOPGAVE RUBRIEK

 • Stinkens terrein wordt Allegro Tuin
 • Andere initiatieven
 • Gemeenschappelijke doelen
 • Aandachtspunten voor tijdelijk gebruik
 • Mogelijkheden in diverse wijken
 • Procesgang


STINKENS TERREIN WORDT ALLEGRO TUIN

Beter Zeist wil laten zien dat de burgers van Zeist samen kunnen zorgen voor een ‘Beter Zeist’. Daarin verloederen braakliggende terreinen niet verder, maar worden deze omgetoverd tot tuinen met veel mogelijkheden. Dat doen we met z’n allen: bedrijven sponsoren het initiatief om van het Stinkensterrein een tijdelijke stadstuin te maken en vrijwilligers helpen mee. Als eerste stap werden langs het Allegro terrein 1000 ledlampjes in enkele sierbomen gehangen. Het eetcafé Pandarve leverde daarvoor de stroom. Er werd een concept-plattegrond gemaakt zodat sponsors er beeld kregen van het beoogde resultaat. De ING-bank maakte als eerste sponsor een bedrag over. Wij zijn blij met alle enthousiaste reacties.

ANDERE INITIATIEVEN

De gemeente, bedrijven en instellingen stimuleren en faciliteren al initiatieven op het terrein van stadslandbouw op braakliggende terreinen en op gemeentelijk groen, voorbeelden:

 • Schooltuin Rozenstraat 2013/2014 i.s.m. school, NDC, de Kombinatie e.a.;
 • Buurtmoestuin 2013/2014: Moeders Moestuin café in samenwerking met verzorgingshuis De Amandelhof (Nicole Recourt);
 • Kweekbakken Vollenhove;
 • De Wijngaard;
 • De Boswerf;
 • Streekproducten Kromme Rijngebied

De gemeente neemt ook deel aan het stedennetwerk stadslandbouw met onder meer Groningen, Rotterdam, ZLTO, zodat het wiel niet opnieuw behoeft te worden uitgevonden.
Zie verder de site Stadslandbouw Zeist.

GEMEENSCHAPPELIJKE DOELEN

Allegro5, 12-2013

 • Aansluiten bij de kernkwaliteiten van Zeist;
 • Zeist mooi en aantrekkelijk laten zijn;
 • Initiatieven met samenwerking in de buurt(en) zorgen voor grotere cohesie en leefbaarheid voor de bewoners;
 • Ervaring opdoen met dergelijke initiatieven voor meer standaard toepassing(en).

  Licht in de duisternis. 
  Vrijwilligers van Beter Zeist zijn op vrijdag 13 december 2013 begonnen met 1000 lichtjes aan te brengen in de sierbomen van het Allegro-terrein.

AANDACHTSPUNTEN VOOR TIJDELIJK GEBRUIK

 • Invulling van het gebruik in overleg met omwonenden, de grondeigenaar(s) en de gemeente;
 • Ook andere organisaties kunnen uitvoerend, faciliterend en adviserend meewerken, zoals Transition Town, NDZ, SMZ e.o., betreffende buurt- en blokorganisatie(s), corporaties, bedrijfsleven e.d.;
 • Vereisten kunnen per plek verschillend zijn: bijv. ‘hufterproef’ in centrum;
 • Invulling kan zijn (een combinatie van) groen, stadslandbouw, recreatie, zit-, speel- en hangplek voor diverse leeftijden, cultuur/kunst e.d.; oorspronkelijk gebruik meenemen bij tijdelijk gebruik;
 • Project heeft gebruiks- en voorbeeldfunctie, zowel qua resultaat als proces: bij voorkeur ook beschrijving in draaiboek;
 • Kosten moeten beperkt blijven door middel van zoveel mogelijk hergebruik en zelfwerkzaamheid;
 • Verplaatsbare en herbruikbare voorzieningen hebben de voorkeur ook in verband met de kosten;
 • Afspraken zijn nodig over beheer, netheid, verantwoordelijkheid en toezicht bij gebruik en toegankelijkheid;
 • Idem over terugbrengen in nadien op te leveren staat.

MOGELIJKHEDEN IN DIVERSE WIJKEN

 • Zeist-centrum Stinkens terrein: goede plek om te beginnen en ervaring op te doen met meervoudig gebruik; zie de Startnotitie daarvoor en het lopende project Allegro Tuin.
 • Zeist-centrum Hoek 2e Hogeweg – Laan van Beek en Royen?
 • Zeist-noord Hoek A. C. Kerkhofflaan – Churchilllaan: nu alleen nog grasveld;
 • Zeist-west Het nog niet bebouwde terrein in de Vogelbuurt vraagt om een tijdelijke invulling.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAVrijgekomen terreinen van de Sanato Garage en van Cadans / Delta Lloyd na de afbraak ervan;
deze braakliggende terreinen zullen binnenkort door projectontwikkelaars worden bebouwd. 

PROCESGANG

 • Gemeente bespreekt het initiatief intern en checkt de kaders. Daarna wordt besloten over de aanpak; deze is afhankelijk van keuze van het terrein en de aard van de invulling van het tijdelijk gebruik.
 • Afhankelijk van de keuzen worden omwonenden, (buurt)groepen en organisaties benadert voor deelname over de uitwerking van functies, ruimtebeslag, ontwerp, realisatie en beheer.
 • In gebruik neming bijvoorbeeld tijdens NLdoet in maart.

Download mogelijke invullingen voor braakliggende terreinen in.
Als hulp voor andere buurtinitiatieven is op basis van de ervaringen met de Allegro Tuin een evaluatie met tips opgesteld.

StartnotitieStinkens
StartnotitieStinkens
StartnotitieStinkens.pdf
744.0 KiB
1438 Downloads
Details...

3 reacties op Braakliggende terreinen

 1. Marita Daanje schreef:

  Ik zou van dit braakliggend terrein een mooi parkje maken. Leuk als ontmoetingsplek voor ouderen en voor mensen met honden. We hebben in het centrum van Zeist meer groen nodig. Hiermee maken we het aantrekkelijker. Er is voldoende asvalt, Belcour.
  Misschien een schommel en een glijbaan voor de kleintjes. Voor ieder wat wils.

 2. admin schreef:

  Als bewoners van de ‘Diagonaal’ met frontaal uitzicht op de Antonlaan en het ex Stinkensterrein zijn we zeer geïnteresseerd in alles het terrein aangaande. Gezien onze leeftijd (80 plussers} en de fysieke hoedanigheid zijn we niet in staat daadwerkelijk iets te presteren. Wel willen we enkele opmerkingen maken:
  1-het verkoopbord van de verkopers is een duidelijke aantasting van het uitzicht en dient bij alle eventuele invullingen (tijdelijk) verwijderd te worden. Meerdere kleine bomen zijn noodzakelijk. Redelijk volwassen exemplaren, gezien de mogelijk korte periode. Wandelpaden van zacht materiaal. Buxushagen als begeleiding.
  2-op de genoemde suggesties hebben we commentaar gegeven, zie hieronder :
  3- Vijver met via zonnepanelen aangedreven fontein : “zeer duur idee, fontein op Belcour voldoet”
  4- De elektriciteit van de zonnepanelen kan ook worden gebruikt om een : “station van
  elektriciteit te voorzien : “als dit financieel kan, prima”
  5- Hoek met kruidentuin en/of moestuin : “lijkt leuk, maar is op deze plek te kwetsbaar, vandalisme en misbruik”
  6- Een schaakveld met grote schaakstukken : “geen idee of dat hier past”
  7- Kinder-speelhoek : “mooi”
  8- Door de wind bewogen sculptuur : “als dat gratis beschikbaar is, oké”
  9- Podium/pleintje, met daar in de buurt banken : “zitgelegenheid gewenst, incl. afvalbakken! Minimale bestrating, die is er al veel te veel”
  10- Duiventil : “nee nee nee er zijn al te veel duiven”
  11- Vogel nestkastjes (Vogelbescherming?) : als die dat zien zitten dan doen”
  12- Tafeltennis tafel : door de vele wind lijkt dat niet verstandig”
  13- Oefentoestellen voor gezonde beweging (zie voorbeelden uit China hieronder) : “op zo’n lokatie lijkt me dat illusoir, maar je weet het nooit …
  14- Hondenuitlaatplek : “zo functioneert het nu, overkant Antonlaan is al uitlaatstrook alhoewel het strijdig is met een kinderspeelplek, maar op een afgeschermd stukje zou het misschien kunnen”
  15- Aankleding met aanplant van struiken, perken en wellicht een grasveldje (tuincentra) : “natuurlijk kan en moet dat kunnen (zie hoek Voorheuvel/Rozenstraat), hoeft niet duur te zijn, geen sloopkosten en fraai om naar te kijken. Had al veel eerder gekund!”
  16- Scherm met Zeister kabelkrant (bij bankjes, vandalisme-proof) : “niet dus, we worden al overstroomd met informatie, gewoon genieten van bloemen en groen.
  17- Bewakingscamera (ter ontmoediging van potentiële vandalen en zonodig voor opsporing) : “lijkt een noodzakelijk iets”
  Tot zover ons commentaar. Mocht er zich onverwacht een activiteit voordoen die we wel kunnen doen dan zullen we dat zeker overwegen.
  Graag horen we over de stand van zaken.
  A.J.Starreveld en J.G.Starreveld-Haveman

 3. Bernard van Rijnsoever schreef:

  Ik vind het een goed initiatief om er wat mee te doen. goed bezig!
  Als het even kan wil ik overal eetbaar groen, maar op die plek is dat misschien niet het beste idee, gezien de zware metalen die er wellicht in de grond zitten, is er bodem onderzoek gedaan?
  Veel groen, te leen van een kweker? met wat simpele houten bankjes, een paar boomstammen voldoen al snel, goedkoop,gratis van Utrechts Landschap? en klaar. nog een boomstam om op te klimmen voor de jeugd en voila, zit/speel en groenplek, honden zoals al geregeld zag ik vandaag, apart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *