Glasvezelnetwerk Zeist

Geactualiseerd 8 december 2019

Echter, voor de meest actuele stand van zaken, klik hier.

Bewonersinitiatief glasvezel in Zeist

In Zeist hebben we nog geen glasvezelnetwerk voor particulieren, waar omliggende gemeenten dat wel al hebben. Met een glasvezelaansluiting heb je snel en betrouwbaar internet. En over een open glasvezelnetwerk is meer concurrentie mogelijk, wat leidt tot beter aanbod, meer keuze en lagere tarieven op het gebied van tv, telefonie en internet.
Steun daarom het bewonersinitiatief glasvezel in Zeist! Laat aan gemeente en marktpartijen weten dat je een glasvezelaansluiting belangrijk vindt via de site ikwilglasinzeist

Waarom een initiatief?
Wie wil er nu niet een razendsnelle internetverbinding? In Zeist ontbreekt het nog steeds aan een open glasvezelnetwerk waarmee supersnelle toegang tot internet mogelijk is. In tal van omliggende gemeenten als Bunnik, Soest en Amersfoort is het er al jaren en initiatiefnemers Niels van Dijk en Walter van Dijk vinden het de hoogste tijd om dit nu ook in Zeist te realiseren. Zij hebben dit ook in hun presentatie in het platform van Beter Zeist toegelicht.

Tien keer zo snel internet voor een vergelijkbaar tarief als u momenteel betaalt klinkt als te mooi om waar te zijn. Ervaring uit veel andere gemeenten leert dat het echt kan. Marktpartijen komen in actie als voldoende inwoners van Zeist de keuze maken voor zo’n nieuw netwerk. U kunt, vrijblijvend, uw interesse alvast aangeven op de site.

Verder is het van belang dat we net als de hiervoor genoemde gemeenten kiezen voor een open netwerk waarop meerdere internetaanbieders met elkaar concurreren. Deze keuzevrijheid leidt tot een beter aanbod, meer keuze en lagere tarieven en dat dat belangrijk is blijkt wel nu Ziggo haar tarieven per 1 juli opnieuw verhoogt.

Glasvezel is de communicatie infrastructuur van de toekomst: aanzienlijk sneller en veel betrouwbaarder dan de bestaande kopernetwerken van KPN en Ziggo. Met glasvezel wordt de norm een aansluiting op gigabit-niveau en daarmee komen allerlei innovatieve nieuwe diensten beschikbaar, terwijl de aanleg een impuls oplevert voor de Zeister economie.

In 2016 heeft de gemeenteraad van Zeist een motie aangenomen over de aanleg van een open glasvezelnetwerk in Zeist. Vervolgens is er onderzoek uitgevoerd naar de plannen van marktpartijen en conclusie daaruit is vooral dat de inwoners van Zeist zelf bepalen of zo’n netwerk er komt. Zij moeten zich hiervoor uitspreken en vervolgens doet de markt naar verwachting haar werk. Met onze website willen we de inwoners van Zeist daarom oproepen hun steun uit te spreken voor de aanleg van een open glasvezelnetwerk. Inmiddels heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met E-Fiber. Maar de aanleg van het netwerk blijft afhankelijk van minimaal 30%  aanvragen vanuit de gehele gemeente Zeist.

Laat u massaal horen anders geen glasvezel in Zeist
De site is live en inwoners van Zeist kunnen hier aangeven voorstander te zijn, zonder dat daar op dit moment enige verplichting aan vast zit. Inmiddels hebben ruim 1.100 inwoners van Zeist hun steun gegeven aan het initiatief en dat aantal groeit snel. Hoe meer inwoners van Zeist zich uitspreken voor een open glasvezelnetwerk, hoe aantrekkelijker het wordt voor de markt om zo’n netwerk aan te leggen. Wij hopen dan ook op uw steun!