Enquête afvalscheiding

Deze enquête is afgesloten!!!
Voor resultaten zie Resultaten enquête afvalscheiding.

Wat vindt u van de plannen van de gemeente Zeist om het hergebruik van afval te stimuleren?

Naar aanleiding van een Ronde Tafel over nieuwe gemeentelijke plannen voor afvalscheiding heeft NieuwDemocratischZeist (NDZ) onlangs een elektronische enquête opgestart (zie NDZ-afval-enquête).
Op dát moment zou er sprake zijn van een nogal rigoureuze benadering van het restafval n.l. Vuilniszak zelf afvoeren? Ja of Nee?
Ondertussen blijkt dat het wat genuanceerder ligt of de plannen al wat zijn bijgesteld. De gemeente schrijft op vrijdag 17 april 2015:

Gemeente Zeist wil grondstoffenbak introduceren.
Het hergebruik van afval in de gemeente Zeist binnen 2 jaar met 13% laten stijgen; dat is een belangrijke doelstelling van het nieuwe afvalstoffenplan waar de raad op 9 juni 2015 een beslissing over neemt. Het plan bevat verschillende maatregelen om de doelstelling te bereiken. Een voorbeeld daarvan is de invoering van de grondstoffenbak.

Grondstoffenbak
De grondstoffenbak is bedoeld voor plastic, blik en drankenkartons. Met deze afvalbak blijft er minder restafval over, gemiddeld één zak restafval per gezin per week. Voor het weggooien van het restafval zijn vervolgens verschillende mogelijkheden. Wat voor welke wijk het beste is moet blijken uit enkele proeven.Proef voor betere afvalscheiding
Een mogelijke proef is bijvoorbeeld een vierde afvalbak voor wijken met ruime (voor)tuinen. Een huishouden krijgt dan afvalbakken voor : –   papier-, –   groente, fruit en tuin- (GFT), –   grondstoffen- en –   restafval. In wijken waar de ruimte in tuinen beperkter is, zou een centraal inzamelpunt (ondergrondse container) voor restafval een oplossing kunnen zijn. Bewoners van hoogbouw kunnen het restafval naar (ondergrondse) containers blijven brengen, maar ook daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een betere afvalscheiding.

StichtingBeterZeist wil graag weten hoe u over de afvalplannen denkt en heeft na overleg met NDZ een aangepaste meningspeiling gemaakt.
Wij stellen het op prijs als u de enquête invult:

De enquête:

De gemeente wil afvalscheiding verder stimuleren door het vaker ophalen van GFT, papier, plastic e.d. Zij wil het ophalen van restafval (grijze bak of zak) ontmoedigen. Bent u het daarmee eens?
[yop_poll id=”3″]
Men denkt hierbij aan het verstrekken van een vierde container óf het alleen maar kunnen wegbrengen van restafval in een zak naar een inzamelpunt in de buurt.
[yop_poll id=”6″]
Indien het plaatsen van een vierde container voor u onwenselijk is, over hoeveel afstand zou u zelf uw restafval willen wegbrengen?
[yop_poll id=”4″]
Hoe zou u uw afval wegbrengen?
[yop_poll id=”7″]
Als u het afval al scheidt, wat is voor u de belangrijkste reden om afval gescheiden te houden?
[yop_poll id=”8″]
Als u niet alle afval scheidt, wat is voor u de belangrijkste reden om dat niet te doen?
[yop_poll id=”9″]
In welk type woning woont u?
[yop_poll id=”10″]
Hoe biedt u nu uw restafval aan?
[yop_poll id=”11″]

Indien u nog suggesties heeft over de voorgenomen afvalscheiding,
geef hieronder dan uw reactie, waarvoor dank.

 

40 reacties op Enquête afvalscheiding

 1. RGJ Dercksen schreef:

  Wat een idioot plan. Gemeente heeft wettelijke plicht restafval op te halen. (Wet milieubeheer). Groene gekte slaat weer eens toe

 2. Carl schreef:

  Ik vind het juist een goed idee, teveel grondstoffen gaan nu verloren of komen op de verkeerde plaatsen (zwerfafval, plastic soup etc.).

 3. M.T. Koksma-Schouten schreef:

  Het lijkt mij het beste om een vierde container in gebruik te gaan nemen waar dat in redelijkheid kan. Het lijkt mij in ieder geval geen goede zaak om overal in wijken (ondergrondse) containers als inzamelpunten te gaan plaatsen. Het is in dat geval veel beter om wat verder te lopen/fietsen naar reeds bestaande inzamelpunten bij winkelcentra.

 4. A.J. schreef:

  Het is een raar plan. Je tuin vol containers of lopen met vuil. Er zijn diverse onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat scheiden van bijv. plastic en blik aan de bron minder efficiënt en duurder is dan in de afvalscheidingsinstallatie. Dus waarom dit nu zo nodig moet is voor mij een raadsel.

  Bijvoorbeeld:
  “In de afvalverwerkingsinstallaties wordt het blik uit het restafval gehaald. Drie van de twaalf afvalverwerkingsinstallaties in Nederland halen de blikverpakkingen vóór verbranding met behulp van magneten uit het afval. Bij de overige installaties worden de stalen blikjes, na verbranding van het afval, met magneten uit de verbrandingsresten gescheiden. Bij scheiden vóór verbranding worden vrijwel alle stalen blikjes teruggewonnen (meer dan 95%) en wordt 80% van de aluminium verpakkingen uit het afval gescheiden. Bij scheiden uit de verbrandingsresten, dus scheiding na verbranding, wordt 80% van het materiaal van de stalen blikjes teruggewonnen.” (Bron: Stichting kringloop blik)

  “De plastic heroes kunnen aan de kant. Uit een proef in zestien gemeenten in Limburg blijkt dat het scheiden van afval met technische hulpmiddelen goedkoper en efficiënter is. […] Jan Bormans van Gulpen vond dat scheiden bij de bron een beetje een gek verhaal, zoals hij zelf zegt: “We hebben zoveel techniek, dat kunnen we er toch wel gewoon met behulp van computers uit halen”, zo vroeg hij zich hardop af.
  Bormans overtuigde zijn collega’s dat ze op z’n minst een proef moesten doen om uit te vinden wat goedkoper en beter voor het milieu was. Dus leverden de gemeenten hun afval in bij de proefopstelling van Milieuservice Zuid. En daar bleek dat als je het afval droogt, het plastic er vervolgens betrekkelijk eenvoudig uit te halen is. “Uiteindelijk haal je meer plastic uit het afval dan wanneer mensenhanden het doen”, aldus de wethouder. […] De kostenbesparingen zijn ook groot.” (Bron: NOS.nl)

 5. Hanny schreef:

  Goed initiatief van de gemeente om inwoners milieubewuster te maken. Het gaat niet om onze gemakzucht, maar om de toekomst van onze kinderen.
  Tip: Waarom een splitsing maken tussen verzamelpunten en een extra kliko?
  Uitsluitend verzamelpunten lijkt mij veel effectiever en efficiënter. Het is slechts een kwestie van wennen om je afval centraal in te leveren.

  • Gerda Schuller schreef:

   Makkelijk praten.
   Niet iedereen is lichamelijk in staat om naar zo’n verzamelpunt te gaan.
   En altijd een ander lastig te moeten vallen is ook geen pretje.

 6. Goos Dullaart schreef:

  Op zich een goed idee maar er wordt, zoals zo vaak, weer geen rekening gehouden met ouderen en slecht ter been zijnde mensen. Hoe ga je dat doen in je aanleunwoninkje waar nu eigenlijk al geen plaats is voor afvalscheiding? Waar moet je al die bakjes laten?

 7. Pingback: Wat is uw mening over afvalscheiding? - Pedagogenbuurt Zeist

 8. jk schreef:

  4de container is een goed idee en wel in die regio’s in de Gemeente waar dat ook uitvoerbaar is. Het dient vooral ook de “gemakzuchtigen”, minder gemotiveerden of drukbezette mensen onder ons om mee te doen aan de scheiding, wat het doel is.

 9. Barbara Falk schreef:

  aub nooit weer zo’n vieze, vuile, ontsierende bak zoals ooit hoek Van Renesselaan – Griffensteijnselaan heeft gestaan tijdens het ‘drankkarton experiment’….

 10. de Boer schreef:

  Op zich ben ik voor gescheiden inzamelen maar zelf je vuilnis wegbrengen en ergens in een ondergrondse container gooien.
  Mwah, denk dat niemand zoiets voor zijn deur wil hebben, dus waar plaats je ze?
  Ik weet plaatsen waar ze dit doen en er staan altijd vuilniszakken/matrassen/dozen etc. naast!!
  Of mensen hebben geen zin om er heen te rijden en dumpen het vuil dus langs de kant van de weg of in het bos.
  En dan nog te bedenken hoe oudere mensen of mensen met lichamelijke beperkingen als artrose of MS dit moeten gaan doen: met een zak op de rollator naar de vuilcontainer??

 11. R.J. Zee schreef:

  Ik ben het geheel met A.J. eens. In de moderne afvalverwerkingsinstallaties is het niet nodig van te voren afval te scheiden. Dit vooral om voldoende brandbare stof in de afval te houden waardoor de oven gemakkelijker op temperatuur blijf. Het is soms om deze reden zelfs nodig om GFT ook te verbranden.

 12. Hans Breedveld schreef:

  Wat men ook bedenkt, er blijven mensen die hun rotzooi en afval van zich afgooien en maling hebben aan de gevolgen daarvan.

 13. Roel schreef:

  Uitstekend plan, wie het leest ziet dat er ook maatwerk kan worden geleverd voor wie geen ruimte heeft voor 4e kliko. Prima manier om mensen meer afvalbewust te maken. Het maakt m.i. niet uit of je met een krat flessen of een zakje restafval naar een verzamelpunt gaat; dus per saldo gaat niemand er op achteruit. Wij kopen bewust in (weinig verpakkingsmateriaal) en scheiden afval en we hebben samen hooguit 1 vuilniszak restafval per 6 weken. Als bonus is het ook nog goedkoper! Ik zie absoluut geen beer op deze weg!

 14. M schreef:

  Het aantal bakken wordt erg veel voor een gemiddelde tussenwoning.
  Als het restafval (te) ver weg moet worden gebracht en iedereen dat met de auto gaat doen, wordt de milieuvervuiling nog groter!
  Het restafval is vaak het zwaarste deel en derhalve voor mensen die fysiek niet zo sterk of gezond zijn een behoorlijke belasting en ik denk niet , dat deze mensen er op zitten te wachten, om hiervoor dan maar een beroep te moeten doen op de buren of familie.
  Plastic zelf wegbrengen is veel makkelijker, het weegt vrijwel niets.

 15. J.A.H.M. ten Hagen schreef:

  Afval scheiden is een goed plan, maar het moet niet doorslaan. Wat in de afvalverwerkingsinstallatie kan worden gescheiden, niet ook thuis doen. Scheelt extra containers en ophaalritten (= milieuvervuiling). Standaardisatie van verpakkingsmateriaal kan ook helpen, dus één soort glas en petfles, één soort blik, één soort karton, liefst zoveel mogelijk op statiegeld basis.
  Scheelt in het afval en zwerfvuil en kosten voor het verwerken daarvan.

 16. dk schreef:

  Ondoordachte plannen van de ambtenaren. Plastic afval neemt bij ons de meeste ruimte in, dus wordt bij de boodschappen in het dorp in de container van AH gegooid.
  Tuinafval aparte groene container is oké, restafval met blik in grijze container ook oké.
  Papier zou met plastic in 1 container wekelijks opgehaald kunnen worden. Die container kan dan kleiner, net als de restafval container.
  Idioot plan om mensen te laten sjouwen met restafval over straat. Dat wordt een rotzooi en de gemeente kan het dan weer opruimen.
  Ik vraag me af of de gemeente met bezuinigen bezig is en moeten de burgers en betalen en opdraaien voor de onnadenkende plannen van de gemeente?
  Waarom geeft de gemeente geen opdracht aan een opleiding, die voor productvernieuwing een studie maakt voor dit plan? Misschien komt men wel op het idee om naast de keukenafvalemmer een afvalbox voor kunststof te zetten, die de kunststof smelt tot kleine pakjes in de box? Er zijn talloze mogelijkheden voor afvalverwerking. Maar laat de burger niet sjouwend over straat met rotzooi, die dan grote kans maakt niet in de daarvoor bestemde centrale container te komen.

 17. Margreet Florentinus schreef:

  Hoe meer het afval wordt gescheiden hoe beter het is voor de volgende generaties.
  De extra moeite die mij dat kost heb ik er graag voor over.

 18. casper van maarseveen schreef:

  Scheiden van afval is een goede zaak, maar restafval moet de gemeente gewoon blijven ophalen, want er zijn genoeg mensen die het anders gewoon ergens dumpen (wat nu soms ook gebeurd met grof vuil) en dan wordt het een zooitje.

 19. gv schreef:

  Scheiden van afval goede zaak. Gemeente Zeist moet niet doorslaan hierin. In de buurtschappen ligt al veel zwerfvuil (oa van MacDonalds). Zelf wegbrengen levert nog meer zwerfafval op. Denk ook eens aan de ouderen. Niet iedereen heeft een goede “buur”.
  Waarom geen grote grijze container met een scheidingswand (restafval in plastic zak en papier etc. los in het andere gedeelte). Doen ze ook in andere Gemeentes. Beleidsmakers van Zeist moeten eerst eens peilen bij de burgers en pas daarna op het NOS journaal verkondigen dat zij een proef willen aangaan met het zelf wegbrengen van restafval. Dit is nog steeds een wettelijke taak van Gemeente.

 20. R van der Wal schreef:

  Wat een idioot plan, we scheiden al genoeg afval, GFT, papier en plastic. Daarvoor hebben we 2 containers. Papier brengen we zelf weg zoals ook het plastic.
  De gemeente heeft de grootste moeite om de inzamelplekken schoon en leeg te houden, waardoor we het plastic en papier niet altijd kwijt kunnen. Heb grote vrees voor als dit ook gaat gebeuren met het rest afval.
  Eigenlijk gaan we terug naar af als we weer met plastic zakken over straat moeten. De afvalscheiding is goed zo. De gemeente moet eerst maar eens zijn zaken betreffende het overige afval op orde zien te krijgen. En dan hebben we het nog niet over oudere en moeilijk lopende mensen. Hoe gaan die hun afval wegbrengen?? Een zot idee waar niet genoeg over is nagedacht.

 21. Peter schreef:

  Ik zit hier dubbel in en heb te weinig kennis van de technische mogelijkheden voor een volledig oordeel:
  1) Ik vind het een teken van beschaving en opvoeding om je eigen rotzooi op te ruimen of zelfs te voorkomen. Dus een heel hoog milieubewustzijn
  2) In de praktijk zullen veel mensen niet kunnen (en nog meer niet willen) en dan werkt het contraproductief en zouden technische middelen wel eens effectiever kunnen zijn.
  Hoe combineren we deze 2 gedachtes.

 22. Teni schreef:

  Dranken Cartons horen bij het restafval want het karton is aan de binnenkant geplastificeerd. Ze zijn dus niet geschikt voor het karton en niet voor het plastic. Het huidige restafval zou in verzamelcontainers gestort kunnen worden. Maar, wat wordt er dan allemaal ingegooid? Dus geen goed idee van de gemeente.

 23. J.H. schreef:

  Slecht plan, geen grijze containers meer te legen. Vraagt de gemeente om Napolitaanse toestanden?
  Heeft men wel eens gedacht aan gezinnen waar extra afval wordt geproduceerd
  in de vorm van incontinentiemateriaal?

 24. Anton schreef:

  Is hiermee de statiegeld-discussie van de baan? Heeft de plastic-lobby dus gewonnen?

 25. Ton schreef:

  Idioot plan. Het lost niets op, veroorzaakt meer vuilnis-verkeersbewegingen (= slecht voor het milieu) en is waarschijnlijk kosten gedreven. 4 vuilnisbakken in de tuin. Waar houdt het op? Klein chemisch afval de volgende? Waar moeten de violen bloeien? Geen ruimte meer! Los daarvan: hoe moet je het IN HUIS organiseren? De keuken lijkt wel een “afvalstraat”, met ook daar 4 bakken!

 26. Arthur schreef:

  Op zich is dat scheiden geen enkel probleem, echter toen we alles bij elkaar weggooiden hadden we een zinken vuilnisemmer of twee. Vervolgens kregen we een volumineuze container die ruim voldoende was. Nu scheiden we van alles maar, mag je binnenkort de vierde veel te grote container naast je huis plaatsen. Handig voor inbrekers volgens de politie. Goed plan, maar containers afstemmen op volume van afval.

 27. Eveline schreef:

  Afval scheiden is een goed idee en dient gestimuleerd te worden.
  Echter, het stoppen met het ophalen van restafval is ridicuul en daarin slaat de gemeente door.
  Wellicht kunnen we voor de grijze restafvalbakken een apart systeem invoeren; de restafvalcontainer worden gescand bij het ophalen en per lichting afgerekend door het desbetreffende huishouden (via kwartaal/half/jaarrekening). Zo stimuleer je elk huishouden om afval te scheiden in de andere 3 containers (gft-papier-grondstoffen).

 28. Jac schreef:

  Is het niet zo dat de gemeente verdient aan plastic, papier en gft ?
  En moeten we dan sjouwen met zakken wat hen wel geld kost?
  En dan die smeerboel bij de restcontainers.
  Helemaal geen goed plan, ik scheid alle afval en ben blij dat de rest wordt opgehaald!

 29. E.G.van Tellingen schreef:

  Het lijkt mij beter een enkele vuilniswagen door een wijk te laten rijden dan een ongekend aantal particulieren met eigen vervoer naar het afvalcentrum te laten gaan (Milieu). Vrees dat het dumpen aan de bosrand weer “voorrang” krijgt. Ook wordt voorbij gegaan aan de vele ouderen die het gezeul van zakken (winter!!) niet meer aankunnen. “Bezint eer gij begint.”

 30. Adriaan van Wijngaarden schreef:

  Met de VvE Parkflat “Pasadena” is al jaren tot volle tevredenheid met een grote papier container geruimd tot de de gemeente/VRN dit stopte, ondanks protesten van het VvE bestuur en bewoners, óók na een brief (bestuur) onzerzijds!?
  Gevolg is dat nu al het vuil gemixt wordt gedeponeerd en het naast de bakken belandt en het daardoor irritaties geeft door vervuiling van ons terrein.
  Gaarne actie uwerzijds, hartelijke groeten,
  Adriaan van Wijngaarden

 31. Jacqueline schreef:

  Ik lees hele zinnige reacties. Scheiden van plactic door techniek bij de afvalcentrales is veel beter dan het toevoegen van een extra container. Ik heb er nu al 4: een grijze, een blauwe en twee groene. Wat mij betreft: nog meer groene afval in de groene container. Dan hou ik niet veel restafval meer over. Dat breng ik graag even naar een ondergrondse container. Daar wil ik geen clico voor op de oprit.
  Ton heeft wel gelijk met zijn opmerking over de afvalstraat in huis. Je moet er plaats voor hebben om binnen alles te scheiden.
  Zeker GEEN NIEUWE container voor het plastic afval. Gebruik daar de onverwoestbare oude grijze voor. Grote sticker erop? Dus geen immense omwisselacties met als gevolg een berg grijze clico’s op de afvalberg……
  Geen plastic zakken op straat. De vogels vernielen de zakken en de rommel gaat over straat.
  Geen bovengrondse containers. Nergens voor nodig.

 32. Ton van Rijnsoever schreef:

  Uitstekend plan. Thans bewaren wij plastic al apart in zo’n zak die gaat stinken. Blik en melkverpakking erbij en dan regelmatig opgehaald: Prima

 33. Henk Jonkers schreef:

  Alles wat goed is voor het milieu moeten we doen.

 34. Wied Heyning schreef:

  Ik vind het een goed idee restafval weg te brengen, mits ik niet te ver hoef te lopen.
  Dit is goed voor het milieu.
  De groene bak is echter voor ons (grote tuin) onmisbaar!
  Die moet zeker blijven.
  Wied Heyning

 35. C.D.van Ingen-de Lint schreef:

  Heb ik het goed begrepen dat in de nieuwe 4de container het plastic, melkpakken en blikken bij elkaar kunnen? Dan ben ik daar helemaal voor! Want dan kunnen daar ook de met vis of vlees vervuilde bakjes in. Succes met het inventariseren.
  Clazien van Ingen -de Lint

 36. teun schreef:

  De vervuiling rond ondergrondse afvalbakken zal enorm zijn.
  Na enige tijd zal blijken dat er beter centraal gescheiden kan worden. Dan moet
  er weer wat nieuws bedacht worden. Intussen kapitaalvernietiging van bestaande bakken.
  Besparing van € 14 slaat natuurljk nergens op. Er komt ten gevolge van meer soorten bakken meer werk.

 37. Anne Meijer schreef:

  In het centrum van Zeist deponeren bewoners hun restafval al in ondergrondse containers en brengen glas, plastic en papier naar verzamelpunten nabij supermarkten. Dat voldoet prima.

 38. wouter schreef:

  Een statiegeld systeem levert plastic afval van betere kwaliteit op, wat beter te recyclen is (tenzij je tevreden bent met plastic gerecycled straatmeubilair).
  En of afval scheiden wel zo zinvol is? Verdiep jezelf er eens in. Geen tijd?, kijk dan naar: http://www.npo.nl/jansen-janssen/09-08-2007/VPRO_1123240

 39. Pingback: Kosten Stichting Date | Hypotheek meneer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *