Burgerpeilingen

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com
Meedenken over het beleid in Zeist?

DOE DAN MEE AAN ENQUETES EN VRAGEN OVER ACTUELE ONDERWERPEN
 

vraagteken

Stichting Beter Zeist vindt het belangrijk dat burgers niet alleen via  raadsverkiezingen invloed hebben op het Zeister beleid. Daarom zullen af en toe enquêtes en vragen om adhesie worden uitgestuurd naar onze sympathisanten. De gemeente Zeist houdt ook burgerpeilingen, maar deze gaan in het algemeen niet over actuele onderwerpen.

Burgerinitiatief verkeer centrum
mei 2016

Stichting Beter Zeist en een aantal burgerorganisaties zijn erg verontrust over de gevolgen van de voorgenomen verkeersbesluiten. Zij vragen de raad de zelf bedachte verkeersvariant te heroverwegen. Deze is vooraf nooit besproken met de burgers en andere belanghebbenden. Zij willen een Ronde Tafel met de samenleving over deze variant en de gevolgen ervan.
Het formulier Steun het initiatief werd door bijna 600 psrsonen ingevuld. Deze actie is afgerond zie Burgerinitiatief.

Enquête afvalscheiding

15 mei 2015

Als voorbeeld wordt verwezen naar de Enquête Afvalscheiding.
Deze is nu afgerond. Zie voor de resultaten hiervan Resultaten enquête afvalscheiding.

De Stichting Milieuzorg Zeist heeft als eerste in Nederland zowel de glasbak als de blikbak geïntroduceerd. Behalve het stimuleren van afvalscheiding pleit zij voor het voorkomen van afval. Dat blijkt uit haar inspraakreactie op het regionaal afvalstoffenplan 2014-2018 en het uitvoeringsprogramma afval 2015-2018. Het raadsdebat over het plan en het programma is op donderdag 21 mei 2015.

1 Reactie naar Burgerpeilingen

  1. admin schreef:

    Ik heb de enquete niet in (kunnen) vullen maar ik heb wel een aantal opmerkingen die wellicht in het vervolg kunnen worden meegenomen. Namelijk:

    Het initiatief in zwolle aangaande deze werkwijze heeft bij een aantal deelnemers aan de pilot ervoor gezorgd dat ze zeer weinig restafval wilden hebben en die hebben vooraf bekeken met tiener kinderen wat ze dan niet meer konden kopen . Dat heeft een geweldige lijst opgeleverd met spullen die dubbel verplakt waren en niet een te scheiden afvalstroom oplevert. Materiaal dat ingeseald was , karton met een laag aluminium en dus niet meer te scheiden. etc . etc. kortom die werden zich ineens bewust dat veel zaken worden geproduceerd die niet meer konden worden gescheiden. Als een ieder zich daar van bewust wordt zullen veel mensen zaken niet meer kopen, neemt de afval stroom zeer snel af en blijft en een stroom van grondstoffen over die hergebruikt kunnen worden. Daar zou op moeten worden ingezet , preventie . En wat dan over blijft dient zo geconstrueerd dan wel gemaakt te zijn dat componenten van elkaar kunnen worden gescheiden ten behoeve van hergebruik van grondstof. Pas dan bereiken we een circulaire economie . Jammer dat dat in de enquete minder goed uit de verf kwam .

    Overigens in de raad wordt over afvalbeleidsplan op donderdag 21 mei 2015 om 20.oo uur gesproken Als het mogelijk is geef dat door aan allen die de afvalberg kleiner willen doen worden. We kunnen luisteren niet meer inspreken maar wel door aanwezig te zijn het belang ervan onderstrepen.

    Vriendelijke groeten, Erik Notenboom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *