Adhesiebetuiging Burgerinitiatief Centrum / mei 2016

Ik ben een bewoner van Zeist, ik heb een belang bij de verkeersvariant behorend bij de centrumvisie, door de gemeenteraad vastgesteld op 3-3-2015.
Ik steun het burgerinitiatief van Stichting Beter Zeist en een aantal buurtorganisaties om de gemeenteraad te vragen dit onderwerp op de agenda te zetten en hierover alsnog een Ronde Tafel (inspraakavond) te houden. Er zijn per 19 mei 2016 569 adhesiebetuigers, zie overzicht per postcodebuurt.

Stichting Beter Zeist zal ingevulde namen en adressen niet publiceren en alleen het totale aantal ondersteuners vermelden. De ingevulde lijsten zullen als totaalpakket worden aangeboden aan de gemeenteraad als bewijs van het aantal ondersteuners met het verzoek hier vertrouwelijk mee om te gaan. (Zie zo nodig voor meer informatie het voorlopig overzicht van toename van het autoverkeer per weg en de rubriek Burgerinitiatief en Zienswijzen over centrumvisie). Voor de voorgeschiedenis en de 6 ontwerpbesluiten, zie rubriek centrumvisie

[contact-form-7 id=”8694″ title=”adhesiebetuiging”]