Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 12220

Gepubliceerd op 6 mei 2015 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nlLogo Zeist
Ontwerpbestemmingsplan ‘Steynlaan-Antonlaan’, Zeist

Burgemeester en wethouders van Zeist maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Steynlaan-Antonlaan” vanaf 7 mei tot en met 17 juni 2015 ter inzage ligt in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website: www.zeist.nl > Inwoner > Wonen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0355.BPsteynlaanantonln-OW01.

Het plangebied wordt omgrensd door de Steynlaan, Geiserlaan en de Antonlaan. Het plan voorziet in de realisatie van een nieuwe supermarkt (verplaatsing bestaande supermarkt aan de Dwarsweg), in combinatie met commerciële ruimten, parkeervoorzieningen en maximaal 46 appartementen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, t.a.v. team Vergunningen, Postbus 513, 3700 AM Zeist. Voor mondelinge zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14 030. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar www.zeist.nl/zienswijze.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl