Jaarverslag en plannen

Geactualiseerd 14 februari 2019


Beleid en realisatie

Jaarlijks stelt de stichting Beter Zeist op advies van het platform haar Jaarverslag vast en evalueert zij haar activiteiten. Op basis daarvan worden de actiepunten opgesteld en wordt het meerjarenplan bijgesteld. Voor de verschillende jaarstukken van de Stichting Beter Zeist:

Verkort overzicht 2018

Het afgelopen jaar is voor het platform van buurten goed verlopen. Wel was het bestuur onderbezet wat nog zal worden versterkt door het terugtreden van voorzitter Egbert Visscher begin 2019 ten gunste van Hanna van den Dool. Hij volgt Wil Nuijen op als voorzitter van het platform. Daarom is de taakverdeling en werkwijze van het bestuur aangepast. Ter ondersteuning van het bestuur functioneren nu relatief autonome werkgroepen en bestuursadviseurs.

Het bestuur onderhield contact met het netwerk donateurs, buurt- en milieu- en andere maatschappelijke organisaties/groepen en met politieke partijen/fracties in Zeist en de provincie Utrecht. Veel werk werd verricht voor de thema’s algemeen beleid Zeist, omgevingsvisies en economie, ruimtelijke ordening en bouwen, groen en landschap, milieu en energie en invloed van burgers. Verder ondersteunde de stichting de eigen burgerinitiatieven Allegrotuin en Geopark Heuvelrug en de burgeractiviteit Samen Duurzaam Zeist.

Er werd een voorzichtig financieel beleid gevoerd waarbij de inkomsten stegen. Dat zorgde voor een gezonde financiële positie van de stichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *