Hoger beroep RvS

Vervolg voortgang procedures (verkeers)besluiten centrum Zeist
Geactualiseerd 24 december 2018

Inleiding
Op 28 juni 2018 heeft de Rechtbank Midden Nederland de beroepen tegen de 5 verkeersbesluiten ongegrond verklaard. Het beroep van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen verkeersbesluiten van het wijkverkeersplan Wilhelminapark – Lyceumkwartier zuid is wel deels gegrond verklaard. Zie voor beide uitspraken de betreffende rubriek. Het ingestelde beroep van Stichting Beter Zeist over de herinrichting van het eerste deel van de Slotlaan tussen de Hogeweg en de Weeshuislaan is ingetrokken. Daar is namelijk tussentijds overeenstemming over bereikt. Dat maakt het mogelijk dat lijnbussen daar zo nodig toch in beide richtingen blijven rijden, zie rubriek.

Vijf beroepsgangers waaronder Stichting Beter Zeist zijn bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen bij het busstation en tegen het het sluiten van de doorgang voor auto’s bij De Punt. De appellanten zien echter voldoende redenen om bij de Raad van State in hoger beroep te gaan. Zij vinden dat de rechtbank onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van Zeistenaren, zowel centrumbewoners en winkeliers als bewoners van omliggende buurten. Bovendien verwachten zij onder meer veiligheidsproblemen bij het busstation, de Jacob van Lenneplaan en de Lindenlaan. Deze lanen worden straks feitelijk hoofdwegen voor binnenkomend en uitgaand verkeer, terwijl die daar helemaal niet voor bedoeld zijn. Bovendien rijden er per dag op de Lindenlaan duizenden scholieren. En het busstation zou het eerste zijn dat in Nederland wordt opengesteld voor autoverkeer, zie het hoger beroep van Stichting Beter Zeist. Onthullend is casus Jacob van Lenneplaan over het verkeersbeleid en de kritiek van Prof. van Beijeren op het Zeister verkeersmodel. Dat model laat de verwachte gevolgen zien van de verkeersbesluiten en dient tevens als onderbouwing van de verkeersmaatregelen. 

De appellanten denken dat er nog steeds mogelijkheden zijn om met het nieuwe college tot een werkbaar en acceptabel compromis te komen. Maar dan moet het college wel bereid zijn tot overleg en dat is tot nu steeds afgewezen.

Zie verder de voorgeschiedenis van de procedures.

 

Share Button