Sport en Bewegen

Geactualiseerd 11 november 2017

Al veel jaren is in Zeist gesproken over de voorzieningen voor buitensport. Dat had te maken met kosten en de gewenste kwaliteit ervan. In dat verband is voorgesteld om de voorzieningen meer te concentreren. In de Structuurvisie werd bijvoorbeeld de mogelijkheid genoemd om dergelijke voorzieningen te centraliseren op een te maken overkapping van de A-28 bij Vollenhove. Er zijn namelijk weinig beschikbare terreinen waarop de sportvelden zijn te concentreren. In overleg met de sportorganisaties is in 2017 gekeken naar concentratie van de voorzieningen bij de bestaande velden bij het Slot (Blikkenburg) en bij de Noordweg.

Dat laatste terrein vergt overleg met de gemeente De Bilt. Bovendien grenst het terrein direct aan de (enige) faunapassage tussen het Kromme Rijn gebied en het Vecht-plassen gebied. Geluid en licht kunnen de het effect van de passage verminderen. Vandaar dat Stichting Milieuzorg Zest e.o. en Werkgroep Natuurlijk Zeist-west tegen de uitbreiding van het terrein aan de Noordweg waren. 

In de loop van 2017 is het Masterplan Buitensportaccomodaties met bijlagen gepubliceerd en in de raad behandeld. Hierbij de bijlagen over de historie, de financiële implicaties, de tekeningen voor de terreinen Blikkenburg en de Noordweg en het raadsvoorstelOp 28 september werd de Ronde Tafel gehouden met de bijdragen van de sportorganisaties en de groene groepen. Op 26 oktober sprak de raad over het voorstel, zie de besluitenlijst van het raadsdebat.

Share Button