Natuur, Landschap en cultuurhistorie

PIJLER 3 VAN BREDE MILIEUVISIE ZEIST
Geactualiseerd 18 fmaart 2019

In de Brede Milieuvisie Zeist werd een overzicht gegeven van de doelen van Pijler 3: Levend netwerk van Natuur, Landschap en Natuurhistorie. Deze doelen zijn uitgewerkt in een uitvoeringsplan. In het kader van het door de gemeente gesteunde (burger)initiatief “Samen Duurzaam Zeist” zijn de (mogelijke) concrete activiteiten verder aangevuld, lees verder.

Over het thema Natuur Inclusief Ontwerpen werd in januari 2o17 een presentatie gehouden voor een werkgroep met burgers. In de werkgroep werden de volgende afspraken gemaakt.
In het kader van de pijler 3 is in februari 2018 gestart met de Operatie Steenbreek en het Atelier GroenBlauw. Het is een actieprogramma dat tot doel heeft onze leefomgeving groener, duurzamer en gezonder te maken en het waterbeheer te ondersteunen, lees verder over de startbijeenkomst op 21 februari 2018.

Rubriek wordt verder ingevuld

Zie verder de rubrieken:

Share Button