Natuur, Landschap en cultuurhistorie

PIJLER 3 VAN BREDE MILIEUVISIE ZEIST

Over het thema Natuur Inclusief Ontwerpen werd in januari 2o17 een presentatie gehouden voor een werkgroep met burgers. In de werkgroep werden de volgende afspraken gemaakt.
In het kader van de pijler 3 is in februari 2018 gestart met de Operatie Steenbreek en het Atelier GroenBlauw. Het is een actieprogramma dat tot doel heeft onze leefomgeving groener, duurzamer en gezonder te maken en het waterbeheer te ondersteunen, lees verder over de startbijeenkomst op 21 februari 2018.

Rubriek wordt verder ingevuld

Zie verder de rubrieken:


Print page
Share Button