Natuur en Cultuur

PIJLER 3 VAN BREDE MILIEUVISIE ZEIST

NATUUR INCLUSIEF ONTWERPEN

Over het thema Natuur Inclusief Ontwerpen werd in januari 2o17 een presentatie gehouden voor een werkgroep met burgers. In de werkgroep werden de volgende afspraken gemaakt.

rubriek wordt verder ingevuld

Zie verder de rubrieken:


Print page
Share Button