Circulaire Economie

PIJLER 2 VAN BREDE MILIEUVISIE ZEIST

Inleiding
Volgens de Brede Milieuvisie Zeist moet de gemeente handelen vanuit kringlopen en hergebruik, delen en gebruiken in plaats vanuit bezit, zie ook de subrubriek Kringloop-initiatieven.

Proef afvalscheiding: 34% minder restafval / 22 december 2017
De Bloemenbuurt en omgeving waar de proef wordt gehouden rond omgekeerd afval inzamelen, maakt grote stappen met het scheiden van afval. De hoeveelheid restafval uit deze wijk is met maar liefst 34% gedaald. De inwoners van de proefwijk zamelden de afgelopen zes maanden van de proef vijf keer zoveel PMD in als in de periode vóór de proef. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankenkartons. Lees verder het bericht.

Lees ook de rubrieken:
Milieuvisie en Energie,
hoofdrubriek
Klimaat en Energie
, pijler 1
Natuur en Cultuur
, pijler 3

Leefomgeving
, pijler 4

Share Button